До проблеми лексичного варіювання (на матеріалі виражених реченням повір’їв)

  • Руслан Леонідович Сердега Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: повір’я, паремія, варіативність, лексична варіативність, формальна варіативність.

Анотація

Стаття присвячена питанню лексичної варіативності виражених реченням повір’їв, проте чиста лексична варіантність в аналізованих структурах явище дуже рідкісне. Вона накладається на інші види, тісно переплітається з різними формальними варіантами. У відповідних синтаксичних конструкціях переважає змішаний тип варіювання, який поєднує різні види варіативності тощо. Хоча якщо зарахувати до лексичної варіативності повір’я, які, маючи, в принципі, однакову головну частину, відрізняються одне від одного підрядними, що містять різні наслідки дотримання чи навпаки недотримання певний дій, рекомендацій, то кількість таких утворень значно збільшиться

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Руслан Леонідович Сердега, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Посилання

1. Архангельский В. Л. Проблема устойчивости ФЕ и их знаковые свойства / В. Л. Архангельский // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц / Материалы межвузовского симпозиума. — Тула, 1968. — Вып. 1. — С. 21—29.

2. Мала філологічна енциклопедія / Укл. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2007. — 478 с.

3. Малюга Н. М. Про суспільну потребу й прагматичну мету двомовного українсько-російського та ро-сійсько-українського пареміологічного словника / Н. М. Малюга // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. — Кривий Ріг : Видавничий дім, 2010. — Вип. 5. — С. 79—91.

4. Прислівʼя. Прикмети та повірʼя українського народу / Уклад. Н. Кусайкіна. — Х. : ВД „Школа”. — 2006. — 112 с.

5. Сердега Р. Л. Деякі специфічні явища, спостережені у складі повір’їв, виражених реченням / Р. Л. Сердега // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Філологія. — 2012. — № 1021. — Вип. 66. — С. 90—93.

6. Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. — К. : Знання, 2007. — 494 с.

7. Шевченко Л. Ю. Сучасна українська мова. Довідник / Л. Ю. Шевченко, В. В. Різун, Ю. В. Лисенко. — К. : Либідь, 1996. — 320 с.

8. Шкода М. Н. Люба моя Україна. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір’я українського народу / М. Н. Шкода. — Донецьк: ТОВ „ВКФ „БАО”, 2011. — 544 с.
Опубліковано
2015-11-30
Як цитувати
Сердега, Р. (2015). До проблеми лексичного варіювання (на матеріалі виражених реченням повір’їв). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (1152), 42-46. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/3794
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)