Лінгвокультурна семантика антропонімів і топонімів у романі Дж. Мартіна «Гра престолів» та особливості їх перекладу українською мовою

  • Марія Павлівна Бобро Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-4086-4607
  • Людмила Романівна Присяжнюк Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: художній онім, антропонім, топонім, лінгвокультурний чинник, переклад

Анотація

Статтю присвячено аналізу лінгвокультурної специфіки антропонімів і топонімів художнього тексту та їх перекладу українською мовою з урахуванням лінгвокультурного чинника на прикладі роману Дж. Мартіна «Гра престолів». Визначено основні відмінності художніх онімів та реальних онімів, що функціонують в мові. На власні назви в художній літературі впливають такі чинники, як культурний і соціальний коди, історичні відомості, літературний простір, ставлення автора до того чи того явища. Встановлено, що імена героїв часто містять інформацію про статус та місце проживання їхніх власників: для жителів півночі Дж. Мартін бере за основу давньоанглійські, шотландські та валлійські імена, здичавілі отримують імена скандинавські, жителі півдня – варіанти римських, грецьких, арабських імен. Автор часто створює промовисті імена та алюзії до реальних історичних особистостей. Відзначено, що світ, у якому існують герої роману, вирізняється середньовічно-англійським колоритом, тому імена героїв часто нагадують реальні імена цього періоду або є похідними від них. Складні топоніми роману часто містять частини слів, що зустрічаються серед топонімів Великої Британії та несуть в собі певну історичну інформацію. Зроблено висновок про виразну лінгвокультурну специфіку власних назв роману Дж. Мартіна «Гра престолів», що відбивають національно-специфічну культурно та історично зумовлену інформацію. Вибір способу перекладу в кожному конкретному випадку залежить від перекладача, який має брати до уваги в тому числі й лінгвокультурний чинник, оскільки переклад власних назв у художніх творах є набагато складнішим, аніж передача власних назв, що реально існують, та викликає чимало суперечливих думок. У деяких випадках переклад можна назвати більш чи менш вдалим, проте єдиної стратегії відтворення семантично та культурно наповнених авторських власних назв не існує.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Марія Павлівна Бобро, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства

Людмила Романівна Присяжнюк, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студентка 2 курсу філологічного факультету (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Посилання

Berezhna, M. V. (2007).Trynadtsiat etapiv perekladu vlasnykh imen ta nazv. Visnyk SumDU. Seriia Filolohiia, 2, 62–66.

Borysova, O. V. (2014). Osoblyvosti perekladu vlasnykh nazv (na materiali romanu Dzh.Martina «Hra prestoliv» ta yoho perekladiv ukrainskoiu movoiu) Movni i kontseptualni kartyny svitu, 50, 1, 80–85.

Ermolovich, D. I. (2001). Imena sobstvennye na styke iazykov i kultur. Moscow: R. Valent.

Karpenko, O. Yu. (2006). Problematyka kohnityvnoi onomastyky: monohrafiia. Odesa: Astroprynt.

Karpenko, Yu. A. (1986). Ymia sobstvennoe v khudozhestvennoi lyterature. Fylolohycheskye nauky, 4, 34–40.

Maksymiuk, M. (2016). Osoblyvosti postmodernistskoho tekstu ta yikh vplyv na onimnyi prostir. Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny, 1 (9), 19–23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2016_1_5 (data zvernennia: 20.09.2020).

Malakhova, A. A. (2019). Leksyko-semantychni ta strukturni osoblyvosti toponimiv u romani-fentezi Dzh.Martina «Pisnia Lodu y Polumia: Hra Prestoliv». Visnyk Studentskoho naukovoho tovarystva DonNU imeni Vasylia Stusa, 11, 2, 126–130.

Savchuk, H. Yu. (2019). Osoblyvosti perekladu toponimiv u tsykli romaniv Dzhordzha R.R. Martina «Pisnia Lodu y Polumia». Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Rozvytok filolohichnoi nauky v suchasnomu mizhkulturnomu prostori». (3-4 travnia 2019 r., m. Khmelnytskyi). Kherson: «Molodyi vchenyi», 86–90.

Starostenko, T. M. (2013).Totemni tvaryny i poetyka nominatsii u romani Dzhorzha R. R. Martina «Hra prestoliv» za tsyklom «Pisnia lodu i polumia». Naukovi zapysky Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. H.S.Skovorody. Seriia «Literaturoznavstvo», 3 (2), 135–147.

Starostenko, T. M. (2014). Fenomen imeni u romani Dzh. R. R. Martina «Hra Prestoliv» za tsyklom «Pisnia Lodu i Polumia». Naukovi zapysky Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. H. S. Skovorody. Seriia «Literaturoznavstvo», 2 (78), II, 128–137.

Ukrainskyi pravopys. (2019). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf (data zvernennia: 20.09.2020).

Shliusar, O. (2018). Khudozhnia toponimika romanu Dzh. Martina “Hra prestoliv”. Problemy i perspektyvy humanitarnykh nauk v umovakh hlobalizatsii: materialy I Vseukrainskoi naukovoi konferentsii (3 hrudnia 2018 r. m. Ternopil). Ternopil: TNPU im. V. Hnatiuka, 91–95.

A-Game-of-Thrones-Guide URL: http://7kingdoms.ru/2011/guide-gameof-thrones (data zvernennia: 20.09.2020).

An Evening with George R. R. Martin. 2019. URL: https://youtu.be/IfIpY0eEA84 (data zvernennia: 20.09.2020).

George RR Martin on Coming up with Character Names. 2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zfffCzEZwqI (data zvernennia: 20.09.2020).

Reading Rules. URL: https://grammarway.com/ua/reading-rules (data zvernennia: 20.09.2020).

The Origin of Place Names URL: http://www.dailykos.com/story/2014/12/27/1354316/-Origins-of-English-Place-Names (data zvernennia: 20.09.2020).

Transcript of Chat with George R. R. Martin on March 18, 1999. URL:

http://web.archive.org/web/20001005212114/eventhorizon.com/sfzine/chats/transcripts/031899.html (data zvernennia: 20.09.2020).

Valyrian Names in Game of Thrones. URL: https://hmturnbull.com/game-of-thrones/valyrian-names/ (data zvernennia: 20.09.2020).

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Бобро, М. П., & Присяжнюк, Л. Р. (2021). Лінгвокультурна семантика антропонімів і топонімів у романі Дж. Мартіна «Гра престолів» та особливості їх перекладу українською мовою. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (88), 67-73. https://doi.org/10.26565/2227-1864-2021-88-10
Розділ
Пізнавальний простір сучасної лінгвістики: теми, ідеї, проблеми

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)