ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ТА ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Наталія Василівна Уйсімбаєва Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Ключові слова: пізнавальний інтерес, творчість, активність, творча активність, творчий потенціал, мотив, науково-дослідницька діяльність

Анотація

В статті обґрунтовано вплив  розвитку стійкого  пізнавального інтересу та творчої  активності студентів на ефективність науково-дослідницької  діяльності,  визначено  значення мотивації  науково-дослідницької діяльності студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Василівна Уйсімбаєва, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки 

Посилання

1. Бойко Я. Організація самостійної роботи студентів у вищих педагогічних навчальних закладах // Рідна школа. – 2009. – № 10. – С.19.

2. Бондаревський В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1985. – 143 с.

3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н.Леонтьев. – М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2004. – 352 с.

4. Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / Харк. держ. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – 2-ге вид., доп. – X.: О.В.С., 2000. – 185 с.

5. Ничкало Н.Г. Професійно-технічній освіті – державну підтримку та науково-педагогічне забезпечення // Нові технології навчання: Наук. метод. зб. Вип. 15. – К.: ІСДО, 1995. – С.11.

6. Платонов К.К. Короткий словник системи психологічних понять / К.К. Платонов. – К.: Вища школа, 1981. – 175 с.

7. Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности. Педагогический аспект. Изд.-во Казанского университета, 1989. – 205с.

8. Семенов Ю.Г. Мотивационные аспекты адаптации // Нова парадигма: Вип. 12. – Запоріжжя, 1999. – С. 29-36.

9. Чобітько М.Г. Особистісно орієнтоване професійне навчання: зміст і структура // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 3 (48). – С. 48-56.

10. Щукіна Г.І. Проблема пізнавального інтересу в педагогіці. – М.: Педагогіка, 1971.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Уйсімбаєва, Н. (2015). ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ТА ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВО- ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 178-185. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3856