ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ

  • Лідія Володимирівна Кузьміна Харківський національний університет радіоелектроніки
Ключові слова: лінгводидактика, комунікативно-діяльнісний підхід, особистісно зорієнтоване навчання, метод «папка успіху».

Анотація

У  статті  охарактеризовано  лінгводидактичні  засади  навчання термінологічної  лексики  комп’ютерної  галузі. Наведено  систему прийомів  стимулювання пізнавальних мотивів, подано методи, що відповідають комунікативно-діяльнісному підходу до вивчення фахової лексики. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лідія Володимирівна Кузьміна, Харківський національний університет радіоелектроніки
старший  викладач  кафедри українознавства Харківського  національного  університету  радіоелектроніки

Посилання

1. Пентилюк М. Розвиток української лінгводидактики в контексті державного стандарту базової і повної освіти в Україні / Марія Пентилюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – Вип. 50. – С. 123 – 130.

2. Симоненко Т. Основні напрямки роботи над розвитком професійної комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів / Тетяна Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 3. – С. 43 – 47.

3. Фасоля А. Портфоліо? Папка успіху? Навіщо вони нам? / Анатолій Басоля // Диво слово. – 2008. – № 5. – С. 20 – 23.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Кузьміна, Л. (2015). ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 88-95. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3710