МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ УРАХУВАННЯ ВИМОГ ЩОДО ЯКОСТІ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • В. І. Майковська Приватний вищий навчальний заклад Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту
Ключові слова: якість професійної підготовки, гранична індивідуальна ефективність професійної підготовки, економічна ефективність професійної підготовки, конкурентоспроможний фахівець

Анотація

В  статті  досліджено  вимоги щодо  якості  й  ефективності  професійної  підготовки фахівця. Визначено  сутність  поняття «конкурентоспроможний фахівець». Розглянуто  структуру  і  зміст моделі конкурентоспроможного фахівця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. І. Майковська, Приватний вищий навчальний заклад Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

доцент кафедри маркетингу приватного вищого навчального закладу Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту.

Посилання

1. Вачевський М.В. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійної компетенції: Монографія. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 364 с.

2. Гончаров С.М., Сапсай Г.І. Освітній маркетинг: Навчально-методичний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 252 с.

3. Каленюк І.С., Куклін О.В. Розвиток вищої освіти та економіка знань: Монографія. – К.: Знання, 2012. – 343 с. – (Сучасна наука).

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2011. – 486 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

5. Куклін О. В. Економічні аспекти вищої освіти: Монографія. – К.: Знання України, 2008. – 331 с.

6. Чухрай Н., Гаврись Я., Гірна О. Кадри в маркетингу і логістиці: Монографія / За наук. ред. Н. Чухрай. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 228 с.
Опубліковано
2015-07-22
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Майковська, В. (2015). МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ УРАХУВАННЯ ВИМОГ ЩОДО ЯКОСТІ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (31), 132-137. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3641