МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА

  • Людмила Олексіївна Кравцова
  • Ірина Семенівна Манойло
Ключові слова: методика мови, позитивні переживання, культура письма, метод переконання.

Анотація

В  статті  розглядаються питання методики  викладання мови  як складник педагогічної майстерності. В основу методики викладання взяті провідні принципи дидактики  та  теорії  і практики  виховання. Основна увага звертається на принципи наочності, опори на позитивне, пошук умов, які б забезпечували приємні переживання учасників навчального процесу та опанування уміннями культури усного й письмового мовлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Людмила Олексіївна Кравцова

старший викладач кафедри російської мови філологічного факультету Харківського національного  університету імені В.Н. Каразіна.

Ірина Семенівна Манойло

старший викладач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. Вибр. Твори в 2 т. – К., 1983. Т. 1. – С.28-29.
2. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнекласиссической науке и в образовании. Изд. 2-е, испр. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 232 с.
3. Головин Б.Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре русской речи. – М., 1988. – с. 247-248.
4. Педагогічні науки: Збірник наукових праць – Випуск 2. – Полтава, 2010. – 180 с.
5. Сухомлинський В.О. Як виховувати справжню людину. Вибр. твори в 5 т. – К., 1975. Т. 3. – 236 с.
Опубліковано
2015-09-04
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кравцова, Л., & Манойло, І. (2015). МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ДИСЦИПЛІНА. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 82-87. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3617

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)