МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Людмила Олексіївна Кравцова
  • Ірина Семенівна Манойло
Ключові слова: основи методики викладання мови, позитивні переживання, культура міжособистісного спілкування.

Анотація

В  статті  розглядаються  загальні питання методики  викладання російської мови з погляду педагогічної майстерності. В основу викладання взяті провідні принципи дидактики та теорії  і практики виховання. Основна увага зосереджена на принципах опори на позитивні взаємовідношення, пошук умов, які б забезпечували приємні переживання учасників навчального процесу та опанування уміннями культури усного й письмового мовлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Людмила Олексіївна Кравцова

старший викладач кафедри російської мови філологічного факультету Харківського національного  університету ім. В.Н. Каразіна.

Ірина Семенівна Манойло

старший  викладач  кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. Вибр. Твори в 2 т. К., 1983. Т. 1. – С. 28-29.
2. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнекласиссической науке и в образовании. Изд. 2-е, испр. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 232 с.
3. Кравцова Л.О., Манойло І.С. Оздоровчі й моральні функції мовленнєвої діяльності // Наук. зап. каф. пед. ХНУ. Вип. XXIV. – Х.: 2010. – С. 103-108.
4. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Харків: Видавничий центр ХНУ, 2009. – 276 с.
5. Педагогічні науки: Збірник наукових праць – Випуск 2. – Полтава, 2010. – 180 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кравцова, Л., & Манойло, І. (2015). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 71-76. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3590

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)