МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ

  • Ірина Петрівна Аннєнкова
Ключові слова: науково-дослідницька діяльність, моніторинг в освіті, моніторинг системи підготовки студентів до науково-дослідницької діяльності, система моніторингу.

Анотація

У  статті  розглядається моніторинг  як  засіб  управління  системою  підготовки  студентів  до  науково-дослідницької  діяльності  у вищому  навчальному  закладі. Розкрито  суть моніторингу  системи підготовки студентів до науково-дослідницької діяльності. Теоретично обґрунтовано базову модель  системи моніторингу. Висвітлено мету, об’єкти,  суб’єктів моніторингу  науково-дослідницької  діяльності студентів, комплекс моніторингових показників.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Петрівна Аннєнкова

кандидат  педагогічних  наук,  доцент Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Посилання

1. Андреев В.И. Проблемы педагогического мониторинга качества образования/ В.И.Андреев // Известия Российской Академии Наук. – № 1. – 2001. – С. 37.
2. Конева Л.С. Мониторинг качества образования: Учебное пособие/ Л.С. Конева. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006.– 68 с.
3. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. Книга 1 /А.Н. Майоров. – Спб.: Издательство “Образование-Культура”, 1998. – 344 с.
4. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей образовательных учреждений. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1998. – 257 с.
5. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство / Т.А. Стефановская. - М.: Совершенство, 1998. – С. 18 (356 с.).
6. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь справочник / Н.Ф. Реймерс –М.: Мысль, 1990. – С. 637.
7. Шишов С.Е. Школа: мониторинг качества образования /С.Е. Шишов, В.А. Кальней. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 320 с.
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
Аннєнкова, І. (2015). МОНІТОРИНГ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (25), 16-26. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3609