МЕДІАОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

  • Ярослава Василівна Шведова
Ключові слова: медіаосвіта, медіакультура студента, критичне мислення, негативний вплив.

Анотація

У статті подається короткий аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених на медіаосвіту. Провідною ідеєю статті є необхідність формування медіакультури, яка може стати своєрідним бар’єром та захистити студентів від негативного впливу мас-медіа. Подана система основних термінів, якими оперує медіаосвіта: завдання, зміст, предмет, методи, форми медіаосвіти. Окреслено методику проведення спецкурсу з формування медіакультури студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослава Василівна Шведова

викладач кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Закон України „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” від 09.01.07 // Закони України /Верховна Рада України; Ін-т законодавства. – К.: Книга, 2007. –Т. 15. – С. 134-145.
2. Усов Ю.Н. Медиаобразование в России (на материале экранных искус-ств). Доклад на российско-британском семинаре по медиаобразованию –М., 1995. – 18 с.
3. Федоров А. В. Терминология медиаобразования //Искусство и образование. – 2000. – № 2. – С. 33-38.
4. Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. – М.:Изд-во Академии педагогических наук, 1990. – 66 с.
5. Masterman L. Teaching the Media. London. Comedia Press. – 1988, 167 p.
6. Media Education P.UNESCO, 1984, 211 p.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Шведова, Я. (2015). МЕДІАОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ. Наукові записки кафедри педагогіки, (26), 193-200. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3605