УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА

  • Ярослава Василівна Шведова
Ключові слова: професійний розвиток, професійне самовиховання, активні методи навчання, особистісні якості, студент.

Анотація

Розглянуто умови професійного розвитку особистості майбутнього фахівця. Серед умов основними визначено: сукупність особистісних якостей, професійне самовиховання, використання активних методів навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослава Василівна Шведова

викладач кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: Учебн. пособие. – Москва-Воронеж, 2003. – 408 с.
2. Корень Т.О. Професійний розвиток особистості: категоріальне визначення / Т.О. Корень // Актуальні проблеми психології: Зб. Наукових праць / Інститут психології ім.. Г.С. Костюка АПН України; [Під ред. С.Д. Максименка]. – Т. 7: Екологічна психологія. – Вип. 17: Психологія освітнього простору. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Ілон», 2008.– С. 86-89.
3. Митина Л.М. Личностное и профессиональное развитие человека в новых социально-экономических условиях // Вопросы психологии. – 1997. – № 4. – С. 28-38.
4. Фонарев А.Р. Психологические особенности личностного становлення профессионала / А.Р. Фонарев. – М. : Издательсто Московского психолого-социального института, 2005. – 560 с.
5. Смолкин А.М. Методы активного обучения / А.М. Смолкин – М.: Высшая школа, 1991.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Шведова, Я. (2015). УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 190-195. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3520