ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Ярослава Василівна Шведова
Ключові слова: професійне становлення, особистість, студент.

Анотація

У статті розглядаються особливості професійного становлення студентів вищих навчальних закладів, подається аналіз напрямів розвитку студентів як майбутніх фахівців, наводяться аналіз таких дефініцій як «становлення», «професійне становлення», «розвиток». 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослава Василівна Шведова

викладач кафедри педагогіки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. – Л., 1974. – 328 с.
2. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: Учеб. Пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн., 1981. – 383 с.
3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: Учебн.пособие. – Москва-Воронеж, 2003. – 408 с.
4. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Кризисы профессионального становления личности // Психологический журнал. – Т. 18. – № 6. – С. 35-44.
5. Лисовский В.Г., Дмитриев А.В. Личность студента. – Л., 1974. – 183 с.
6. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посібник. – К.: НПУ, 2003. – 267 с.
7. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. – М.: Академия, 2001. – 304 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Шведова, Я. (2015). ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІ СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 215-221. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3580