ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Євгенія Олегівна Пилипенко
Ключові слова: самоосвіта, готовність до самоосвітньої діяльності, професійне самовдосконалення, самовиховання, професійно-педагогічна культура.

Анотація

У статті досліджується готовність студентів до самоосвітньої діяльності  як  елемент  їх професійно-педагогічної  культури. Автором визначаються педагогічні умови формування готовності студентів до самоосвітньої діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Євгенія Олегівна Пилипенко

аспірант кафедри педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

 

Посилання

1. Айзенберг А.Я. Научно технический прогресс. – М.: Высшая школа, 1973. – 48 с.
2. Кузьмина М.Г. К вопросу о понятии «самообразование» // В сб. Формирование у учащихся стремления к самообразованию. – Волго-град: ВГПИ, 1976., С. 15-18.
3. Райский Б.Ф., Скаткин М.Н. Руководство самообразованием школьников. М: Просвещение, 1983. – 116 с.
4. Оконь О.В. Введение в общую дидактику /пер. с польского. М.: Высшая школа, 1990. – 382 с.
5. Шуклина Е.А. Технологии самообразования: социологический аспект. – М.: Обществ, науки и современность. № 5. 1999. – С. 140-151.
6. Коджаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования педагога. – М.: Наука и жизнь, 2000. – 246 с.
7. Сериков Г.Н. Образование: аспекты системного отражения. Курган: Из-во Зауралье. 1997. – 464 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Пилипенко, Є. (2015). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 138-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3569