САМООСВІТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Євгенія Олегівна Пилипенко
Ключові слова: самоосвіта, самоосвітня діяльність, самовдосконалення, самовиховання.

Анотація

У роботі окреслено ступінь наукової розробки та методологічні засади дослідження самоосвіти особистості. Феномен самоосвітньої діяльності розглянуто в історико-педагогічному контексті.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Євгенія Олегівна Пилипенко

аспірант кафедри педагогіки факультетупсихології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: Т.1 / Сост. Э.Д. Днепров; Ред. А.И. Пискунов; АПН СССР. – М.: Педагогика, 1982. – 656 с.
2. Дистервег А. Руководство к образованию учителей. — М.: Педагогика, 1989. – 412 с.
3. Рубакин Н.А. Как заниматься самообразованием. – М., 1962.
4. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы. // Собр. соч.: В 2-х т. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1988. – Т. 2. – 512 с.
5. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. // Собр. соч.: В 2 т. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1988. – Т.2. – 454 с
6. Сухомлинський В. О. Народження громадянина. – К., 1987.
7. Громцева А.К. Самообразование старшеклассников общеобразовательной школы. Методическое пособие. – Л.: Изд. ЛГУ, 1977.– 119 с.
8. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. // Перевод: Н.А. Рубакина. – Изд-во: Соврем. Литератор, 1999. – 1408 с.
9. Коджаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования педагога / Под ред. Ю.М. Забродина. – М.: Педагогика, 1994. – 545с.
10. Арет А.Я. Очерки по теории самовоспитания. Фрунзе: Мектеп, 1961. – 128 с.
11. Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. – М.: «Мысль», 1984. – 140 с.
12. Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: Монографія. / Ничкало Н.Г. – К.: 2003. 246 с.
13. Грабовець Ірина Володимирівна. Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності: дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004.
14. Бурлука Олена Вікторівна. Самоосвіта особистості як соціокультурне явище : дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Харківська держ. академія культури. – Х., 2005.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
Як цитувати
Пилипенко, Є. О. (2015). САМООСВІТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Наукові записки кафедри педагогіки, (27), 145-150. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3570