ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА КРЕАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРАКТИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Сергій Михайлович Овчаров
Ключові слова: креативність учителів, мультимедійні тестові оболонки, педагогічні ситуації.

Анотація

Стаття присвячена  обґрунтуванню  доцільності формування  засобами мультимедіа  креативного  ставлення майбутніх  учителів  до практично-професійної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Михайлович Овчаров

кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Посилання

1. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2011. – 448 с.
2. Овчаров С.М. Навчаємося творити: розвиток креативних здібностей школярів / С.М. Овчаров, К.В. Овчарова. – Полтава: АСМІ, 2011. – 108 с.
3. Педагогічна практика з інформатики / Програма для студентів для фізико-математичного факультету ПДПУ ім. В.Г. Короленка – Полтава, ПДПУ, 2004. – 18 с.
4. Дубасенюк О.А. Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Дубасенюк, О.В. Вознюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 272 с.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Овчаров, С. (2015). ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА КРЕАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРАКТИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 146-151. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3539