МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ТЕХНІКИ В ШКОЛІ

  • Наталія Петрівна Мінько
Ключові слова: лекція, екскурсі, технічні задачі, проблемні задачі, технологічні задачі, проблемні ситуації.

Анотація

У статті проведено дослідження змісту та структури методичної підготовки майбутніх  вчителів  технологій. Визначені проблеми  організації навчання у вищих педагогічних  закладах та  запропоновані шляхи їх вирішення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Петрівна Мінько

викладач кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.

Посилання

1. Ковбаса Ю.М., Пригодій М.А. Методика ознайомлення студентів з ризик-орієнтованим підходом у курсі безпеки життєдіяльності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Випуск 67. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – № 67. – С. 32-38.
2. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы / В.Т. Кудрявцев – М.: Знание, 1991.– 80 с.
3. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981 – 342 с.
4. Педагогика высшей школы: Учеб. пособие / Р.С. Пионова. – Минск.: Университетское, 2002. – 256 с.
5. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / М.В. Була-нова-Топоркова. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 544 с.
6. Пискун О.М. Форми та методи навчання основ дизайну майбутніх учителів технологій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Випуск 76. / Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2010.– С. 68-72.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Мінько, Н. (2015). МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ТЕХНІКИ В ШКОЛІ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 114-121. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3535