ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

  • Лідія Володимирівна Кузьміна
  • Василь Миколайович Явтушенко
Ключові слова: інтерактивні методи, особистісно-зорієнтоване навчання, дискусія, ділова гра, метод проектів.

Анотація

У  статті  описані  психолого-педагогічні  основи  інтерактивних методів  навчання. Розкриті  особливості  використання  цих методів у навчанні  українського професійного мовлення  в  технічному ВНЗ. Охарактеризовано такі інтерактивні методи, як дискусія, ділова гра та метод проектів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Лідія Володимирівна Кузьміна

старший викладач кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки.

Василь Миколайович Явтушенко
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки

Посилання

1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. пособие / А.А. Вербицкий. – М.: Высш. шк., 1991. – 207 с.
2. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб./ автори-укладачі: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н., 2002. – 136 с.
3. Леонтьев А.А. Психологические единицы и порождение речового высказывания / А.А. Леонтьев. – М.: Наука, 1969. – 279 с.
4. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество / А.М. Матюшкин. – М.: МОДЭК, 2003. – 720 с.
5. Новые педагогические и информационные технологи в системе образования / под. ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2000. – 270 с.
6. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е.И. Пассов. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.
7. Скуратівський Л. До питання про значення поняття «мовленнєвий розвиток» та інші близькі за змістом поняття / Леонід Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 3. – С. 2-4.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кузьміна, Л., & Явтушенко, В. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, 2(28), 97-107. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3533