ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

  • Лідія Володимирівна Кузьміна
Ключові слова: особистісно зорієнтоване навчання, комунікативно-діяльнісний та когнітивний підходи.

Анотація

У статті описані сучасні підходи до навчання україномовних дисциплін. Охарактеризовано провідні  ідеї комунікативно-діяльнісного, когнітивного та особистісно зорієнтованого підходів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лідія Володимирівна Кузьміна

старший викладач кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки.

Посилання

1. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. − М.: Лабиринт, 1996. − 414 с.
2. Горошкіна О.М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах природничо-математичного профілю: монографія / О.М. Горошкіна. − Луганськ: Альма-матер, 2004. − 362 .
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Проект // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. − 2011. − № 9. − С. 4−15.
4. Пентилюк М. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. − 1999. − 3. − С. 8-10.
5. Пентилюк М. Розвиток української лінгводидактики в контексті державного стандарту базової і повної освіти в Україні / М. Пентилюк //Вісник Львівського університету. Серія: філологія. − Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. − Вип. 50. − С. 123-130.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С.Л. Рубинштейн. − СПб.: Питер, 2002. − 720 с.
7. Скуратівський Л. До питання про значення поняття «мовленнєвий розвиток» та інші близькі за змістом поняття / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. − 2005. − № 3. − С. 2−4.
Опубліковано
2015-07-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кузьміна, Л. (2015). ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ. Наукові записки кафедри педагогіки, (30), 80-85. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3506