Гендерний аспект виховного процесу в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою

  • Сергій Сергійович Тригуб Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Харківської обласної ради.
  • Ірина Сергіївна Леонова НДІ біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
Ключові слова: гендер, гендерний підхід, імпринтинг, виховний процес

Анотація

Сучасна  освітня практика показала, що  відсутність  гендерного підходу  і необхідного  висвітлення  гендерних питань при  вихованні підлітків веде до двох протилежних крайнощів: посилення гендерних стереотипів та нівелювання статі. У статті описуються гендерні особливості виховного процесу в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою. Аналізується роль офіцера-вихователя і необхідні йому особистісні якості, а також процес  імпринтингу при вихованні ліцеїстів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Сергій Сергійович Тригуб, Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Харківської обласної ради.

капітан,  офіцер-вихователь,  командир взводу Харківського  ліцею  з посиленою  військово-фізичною підготовкою Харківської обласної ради.

Ірина Сергіївна Леонова, НДІ біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
кандидат  біологічних наук,  старший науковий співробітник НДІ біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Посилання

1. Берн Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – М. : Прайм-Еврознак, 2004. – 320 с.

2. Артюхова Т. Психологические предпосылки построения образовательного пространства с учетом гендерного подхода / Т. Артюхова // Психология обучения. – 2007. – № 12. – С. 7-19.

3. Деминский В. А. Гендерный подход к психологическому исследованию профессионализации педагога / В. А. Деминский // Педагогика. – 2008. –
№ 1. – С. 74-77.

4. Каган В.Е. Стереотипы мужественности—женственности и «образ Я» / В.Е. Каган // Вопросы психологи. – 1989. – № 3. – С.55-57.

5. Хорн Г. Память, импринтинг и мозг / Г. Хорн. – М. : Мир, 1988. – 344 с.

6. Деминский В. Образ учащегося в сознании педагога: гендерный аспект / В. Деминский // Психологическая наука и образование. – 2008. – № 1. – С. 38-44.

7. Про рівність статей: Збірник: Переклад з фр. / Під заг . ред. О. Хоми. – К. : Альтпрес, 2007.

8. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.

9. Туманова Е. Образ отца и образ себя у подростков: (возрастные и гендерные аспекты) / Е. Туманова // Психологическая наука и образование. – 2007. – № 2. – С. 16-24.

10. Модзалевский. Л.Н. Очерк истории воспитания и обучения с древнейших до наших времён / под общ. ред. В.П. Сальникова; науч. ред. вступ. статья, предм. указ. М.В. Захарченко/ Л.Н. Модзалевский. – СПб. Алетейя. – Ч. 1. – 2000 – 429 с.

11. Галкин М. Новый путь современного офицера (Составлено по книге G. Duruy “L’offi cier eduncateur”)/ М. Галкин. – СПб, 1907. – с. 18.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Тригуб, С., & Леонова, І. (2015). Гендерний аспект виховного процесу в ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 154-160. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3461