БРАТИ БОГДАН І КОРНИЛО ЗАКЛИНСЬКІ ПРО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

  • Олена Василівна Невмержицька Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: Б. Заклинський, К. Заклинський, виховання, національне виховання, Пласт (Національна скаутська організація України), цінності виховання

Анотація

У  статті  проаналізовано  погляди  братів  Богдана  та Корнила Заклинських на всебічне формування особистості. Доведено, що, визнаючи пріоритетність національного та морального виховання молодого покоління, брати Заклинські надавали також великої ваги його трудовому, фізичному та естетичному вихованню.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олена Василівна Невмержицька, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри загальної педагогіки і дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

Посилання

1. Заклинський Б. Що треба знати кожному українцеві? – Відень: накладом «Союза визволення України», у друкарні ад. Гольцгавзена у Відні, 1915. – 39 с.

2. Листи від учнів // Центральний Державний Архів Вищих Органів Влади і Управління України (далі – ЦДАВО України). – ф. 3896. – оп. 1. – спр. 16. – арк. 24 – 25.

3. Плитус О. Бібліотеки товариства «Рідна школа» як фактор національно-громадянського виховання дітей Галичини першої третини ХХ ст. / Плитус О. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 171 – 180.

4. Плитус О. Дитяча бібліотека як форма національно-громадянського виховання дітей Галичини першої третини ХХ ст. / Плитус О. // Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 24 – 26 лютого 2009 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії». – Рівне, 2009. — C. 49 – 53.

5. Проект практичних занять в українських народних школах // ЦДАВО України. – ф. 4388. – оп.1. – спр. 14. – 20 арк.
Опубліковано
2015-07-08
Як цитувати
Невмержицька, О. (2015). БРАТИ БОГДАН І КОРНИЛО ЗАКЛИНСЬКІ ПРО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ. Наукові записки кафедри педагогіки, (29), 93-101. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3451