Формування емоційно-вольової культури студентів

  • Максим Васильович Нечепоренко Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Ключові слова: емоційно-вольова культура, успішна педагогіка, гармонія поведінки, естетична культура, професійні вправи

Анотація

В статті розглядається питання ролі і значення емоційно-вольової та  естетичної культури  студентів у  системі підготовки  їх до професійної діяльності. Мова йде про єдність різних складників морально-духовних і естетичних якостей у підготовці спеціалістів до успішного життя і діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Максим Васильович Нечепоренко, Кафедра педагогіки факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
Кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Андрющенко В.П. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів до музично-естетичної діяльності: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04/ Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2000. – 20 с.

2. Белинский В.Г. Избранные педагогические сочинения. / Под ред. А.Ф. Смирнова. – М.: Педагогика, 1982. – 288 с.

3. Бердяев Н.А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). – Москва: «Книга«, 1991. – 447 с.

4. Бушелева Б.В. О культуре поведения. – М.: Знание, 1974. – 178 с.

5. Виховна робота в Харківському державному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди (збірник матеріалів до ІV–ї міжнародноївиставки навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2001”) / За ред. член-кор. АПН України, доктора пед. наук, проф. Г.В. Троцко. – Харків: ХДПУ, 2001. – 106 с.

6. Гудзь В.А. Роль художньої освіти в естетичному вихованні дітей. В кн.: Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої і вищої школи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Секції І, ІІ. – Полтава. – 2001. – с. 138-142.

7. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

8. Державна програма “Вчитель” // Освіта України. – 2002. – № 27. – с. 1-7.

9. Зязюн І.А. Педагогіка добра. Ідеали і реалії. – Київ: 2000, – 308 с.

10. Капська А.Й. Педагогіка живого слова. – К., 1997. – 140 с.

11. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 831 с.

12. Масол Л.М. К проблеме формирования творческой личности // Талановита особистість: сім’я, школа, держава: тези доп./ Редкол. Киричук О.В., Левчук. Л.Т., Науменко С.І. та ін. – Київ: УЦТ ДЮ, 1994. – Т.2. – с. 13-16.

13. Мечников И.И. Этюды оптимизма. – М.: 1988. – 327 с.

14. Нечепоренко Л.С. Педагогічна майстерність. Монографія. – Харків: ХНУ. 2009. – 270 с.

15. Нечепоренко М.В. Емоційно-вольова культура студента. Монографія, присвячується 160-річчю кафедри педагогіки. – Харків: ХНУ, 2011. – 180 с.

16. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. – Избр. произв. в 5-ти томах. – Киев: Рад. школа, 1980. – с. 410.

17. Танько Т.П. Музично-естетичне виховання дитини у педагогічній думці зарубіжжя. – В кн. Теорія і та методика навчання та виховання. Вип. 15, Харків, 2005, с. 116-122.

18. Чорногор Л.Ф. Природознавство. Інтегруючий курс: Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 524 с.
Опубліковано
2015-07-03
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Нечепоренко, М. (2015). Формування емоційно-вольової культури студентів. Наукові записки кафедри педагогіки, (32), 140-152. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/3255