Застосування методу групової дискусії у професійно-технічних навчальних закладах на прикладі комп’ютерної тематики

Ключові слова: освітній процес, метод групової дискусії, професійно-технічні заклади освіти, комп’ютерні технології

Анотація

В статті розглянуто проблему застосування методу групової дискусії в професійно-технічних навчальних закладах на прикладі комп’ютерної тематики. Існує проблема розвитку у студентів критичного аналізу змісту інформації та прищеплення комунікативних навичок, сприяння професійній підготовці здобувачів освіти та викладачів до позитивного та відповідального використання інформаційно-комунікаційних технологій і сервісів.

Мета статті. Розглянути основні особливості застосування методів групових дискусій в навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів на прикладі комп’ютерної тематики.

Основні результати дослідження. Проаналізовано сучасний процес навчання, який передбачає в числі одного з важливих завдань значне розширення форм навчальної діяльності здобувачів освіти. Надано характеристики методів навчання. Висвітлено теоретичні засади освітнього процесу, що повинен будуватися як спілкування, взаємодія, обмін ініціативами його учасників. Саме так будується освітній процес при використанні групових, інтерактивних (заснованих на взаємодії) методів навчання – дискусії, рольових ігор, імітаційних ігор. Зроблено наголос на груповій дискусії як на найбільш поширеному методі. Розкрито основне завдання групової дискусії - виявлення існуючого різноманіття точок зору учасників на будь яку проблему і при необхідності всебічний аналіз кожної з них на прикладі комп’ютерної тематики. Доведено, що організоване навчання і виховання, здійснене в рамках тієї або іншої педагогічної системи, має певне організаційне оформлення, що відрізняються одна від одної кількісним охопленням учнів, співвідношенням колективних та індивідуальних форм організації діяльності вихованців, ступенем їх самостійності і специфікою керівництва освітнім процесом з боку педагога. На практичному прикладі описано етапи проведення дискусійного заняття, яке сприяє розвитку в учнів основних комунікативних умінь, розвивається їх мислення і усне мовлення, при цьому вони опановують ораторським вмінням і вмінням доказового спору, збільшується їх інтерес до комп’ютерної тематики. Пропонується авторська розробка плану-конспекту уроку-дискусії для професійно-технічних закладів освіти на тему «Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: за і проти».

Висновки. Зроблено висновок, що дискусія є одним з найскладніших видів інтерактивних занять. Студенти повинні не тільки мати уявлення про основні трактуваннях ключових проблем ІКТ, але й висловлювати власну думку з різних питань. Обговорення цих питань неможливе без набуття досвіду ведення діалогу та дискусії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2022-12-29
Цитовано
Як цитувати
Алєксєєва, Г., Остенда, А., Щетиніна, О., Антоненко, О., & Овсянніков, О. (2022). Застосування методу групової дискусії у професійно-технічних навчальних закладах на прикладі комп’ютерної тематики. Наукові записки кафедри педагогіки, (51), 120-131. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-51-14