Формування дослідницької компетентності магістрів педагогічних університетів у процесі науково-дослідної практики

 • Оксана Штонда Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди https://orcid.org/0000-0001-7601-487X
 • Світлана Білецька Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди https://orcid.org/0000-0002-3354-2629
 • Олексій Проскурня Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди https://orcid.org/0000-0002-3111-3417
Ключові слова: дослідницька компетентність, науково-дослідна практика, магістрант, магістерське дослідження, наукова діяльність, професійне навчання

Анотація

Постановка проблеми. Дослідницьку компетентність слід розглядати як один із базисних компонентів підготовки магістрів професійного навчання, у зв’язку з чим необхідно реалізувати принцип подвійного входження базисного компонента до системи. Основний акцент має бути зроблено на науково-дослідну практику, метою якої є набуття навичок педагога-дослідника, оволодіння магістрантами сучасними методами роботи з науковою інформацією, її аналізу, синтезу, узагальнення, вміннями роботи з науковою літературою, здібностями до вирішення педагогічних проблем з метою використання цих умінь, навичок, здібностей, якостей у професійній діяльності. Таким чином, у процесі проходження науково-дослідної практики у магістрантів формуватиметься дослідницька компетентність. Метою статті є вивчення ролі науково-дослідної практики студентів магістратури педагогічних університетів у формуванні дослідницьких компетенцій, які є найбільш затребуваними у професійній діяльності магістра.

Матеріали і методи. Для проведення даного дослідження було застосовано в комплексі наступні методи: аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури, систематизація та узагальнення різних поглядів щодо формування дослідницької компетентності в магістрів педагогічних університетів.

Результати дослідження. У статті розглядається науково-дослідна практика в магістратурі, визначаються її цілі та завдання, розкриваються умови її організації та значущість у системі формування дослідницької компетентності студентів. Увага приділяється формуванню у студентів дослідницьких компетенцій, насамперед на рівні магістратури і далі – в аспірантурі. Під дослідницькою компетентністю розуміється інтегративна характеристика особистості, яка передбачає володіння методологічними знаннями, технологією дослідницької діяль- ності, визнання їхньої цінності та готовності до їх використання у професійній діяльності. Науково-дослідна практика є частиною складної багатокомпонентної системи формування дослідницької компетентності студентів у магістратурі. В дослідженні наведені методичні особливості при проведенні науково-педагогічної практики у магістрів та з’ясовано, що у процесі проходження науково-дослідної практики у магістрантів педагогічних університетів формуватиметься дослідницька компетентність, яка відображатиме:

 • здатність випускника до вивчення, аналізу, синтезу наукової літератури в галузі професійної діяльності;
 • володіння вміннями оптимально вибирати методи наукових досліджень;
 • вміння логічно правильно, аргументовано та ясно будувати письмову та усну мову;
 • ораторські здібності, навички публічних виступів та грамотної бесіди з опонентами;
 • навички визначення сучасних проблем професійної освіти та способів їх вирішення;
 • готовність до роботи з законодавчою та навчально-нормативною документацією, що постійно змінюється;
 • навички проведення педагогічного експерименту, оцінки та корекції його результатів;
 • здатність до самостійного пошуку творчих шляхів вирішення нестандартних професійних завдань. Висновки. Формування дослідницької компетентності магістрів педагогічних університетів передбачає готовність до інноваційної професійної діяльності у сфері освіти. Випускник другого рівня вищої освіти може застосовувати та розвивати здобуті навички наукової діяльності, продовживши своє навчання на наступному ступені – підготовка кадрів вищої кваліфікації, де дослідницька компетентність відіграє ключову роль.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2022-12-29
Цитовано
Як цитувати
Штонда, О., Білецька, С., & Проскурня, О. (2022). Формування дослідницької компетентності магістрів педагогічних університетів у процесі науково-дослідної практики. Наукові записки кафедри педагогіки, (51), 105-112. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-51-12