Формування методичної компетентності майбутніх фахівців шляхом застосування завдань навчально-дослідного характеру під час проходження педагогічної практики

  • Катерина Геннадіївна Ткаченко
Ключові слова: педагогічна практика, навчально-дослідні завдання, методичні знання, метод проектів, методичний проект, педагогічний досвід

Анотація

У статті досліджуються можливості використання завдань навчально-дослідного характеру у процесі проходження різних видів педагогічної практики, вивчено метод проектів як один із способів формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкової школи, проаналізовано способи вивчення студентами педагогічний досвід під час  практичної підготовки

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Катерина Геннадіївна Ткаченко
Магістр з педагогіки вищої школи. Аспірант кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії.

Посилання

1. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика / С.Я. Батышев. – М.: Ассоц. профессионального образование, 1999. – 904 с.

2. Гуревич Р.С. Педагогічні технології: сутність і структура / Р.С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців. – Київ-Вінниця, 2002. – С. 35–41.

3. Дубравина Л.А. Об изучении и распространении лучшего педагогического опыта. // Народное образование, 1950, № 3. – С. 7–19.

4. Казанцева Е.С. Личностно-ориентированный подход к организации учебно-исследовательской деятельности студентов: дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Казанцева Екатерина Сергеевна. – Нижний Новгород, 2006. – 172 с.

5. Киселиця Л.Б. Проектні технології – основа виховної системи. // Рідна школа. – 2007, № 10. – С. 32–36.

6. Копилка педагогического опыта // Народное образование, 1959, № 2. – С. 68–70.

7. Корогородский В.И. Изучение лучшего опыта школ // Народное образование, 1950, № 8. – С. 47–49.

8. Проектна технологія. Настільна книга педагога. – Харків: Видавнича група “Основа”, 2006. – 168 с.

9. Сисоєва С.О. Особистісно зорієнтовані педагогічні технології: метод проектів / С.О.Сисоєва // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: практико-зорієнтований збірник; кер. С.М. Шевцова, І.Г. Єрмаков. – К.: Видавництво „Департамент”, 2003. – С. 122.

10. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибрані педагогічні твори: В 5-ти т. – К., 1976. – Т.2. – С.419–656.
Як цитувати
Ткаченко, К. (1). Формування методичної компетентності майбутніх фахівців шляхом застосування завдань навчально-дослідного характеру під час проходження педагогічної практики. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 182-189. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1914