Особливості навчального процесу в сучасній японській початковій школі

  • Анастасія Валеріївна Гусарова
Ключові слова: шкільна освіта в Японії, навчальна програма в японських початкових школах, виховні цілі, моральне виховання, «виступ» як вміння, неакадемічні дисципліни в Японії

Анотація

Стаття присвячена особливостям шкільної освіти в сучасній Японії. Зокрема, розглядається зміст навчальної програми японських початкових шкіл. Особлива увага приділяється розгляду розбіжностей між існуючими системами шкільної освіти в Японії та в західних країнах. Аналізуються основні освітні та виховні цілі  японської освіти, що затверджені на державному рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анастасія Валеріївна Гусарова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, факультет психології, кафедра педагогіки, аспірантка

Посилання

1. Боярчук Ю.В. Средняя общеобразовательная школа современной Японии: дис. на соискание науч. степени канд. пед.наук: спец.13.00.01 «Теория и история педагогики» / Ю.В. Боярчук. – М., 1994. – С. 9.

2. Гусарова А.В. Особливості та передумови формування в японському суспільстві ставлення до процесу навчання як до особливої моральної догми // Наук. вид.«Наукові записки кафедри педагогіки», Вип. ХХХV, 2014. – с. 50-56.

3. Джуринский А.Н. Воспитание в России и за рубежом [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.prosv.ru/metod/dgur/4.html.

4. Зверева Н.Н., Муравьева О.И. Опыт модернизации японской системы образования: история и современность // Вестн. Том. гос. ун-та . 2008. №310. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-modernizatsii-yaponskoy-sistemy-obrazovaniya-istoriya-i-sovremennost.

5. Кочкина А.Н. Нравственное воспитание как школьный предмет (на примере Японии) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pglu.ru/lib/publications/University_Reading/2008/VI/uch_2008_VI_00004.pdf.

6. Moxon A. Understanding your Japanese students [Електронний ресурс] // International House Journal of education and development, Issue 27, August, 2009. – Режим доступу: http://ihjournal.com/understanding-your-japanese-students.

7. White M. The Japanese educational challenge / Merry White. – The Free Press, N.Y., 1988. – 210 p.
Як цитувати
Гусарова, А. (1). Особливості навчального процесу в сучасній японській початковій школі. Наукові записки кафедри педагогіки, (36), 71-76. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1849