Особливості та передумови формування в японському суспільстві ставлення до процесу навчання як до особливої моральної догми

  • Анастасія Валеріївна Гусарова
Ключові слова: культурні цінності, національна культура, традиційність японського суспільства, мораль та правила поведінки японців, процес навчання, освітні цілі, модернізація системи освіти.

Анотація

Стаття присвячена особливостям принципів освіти в Японії з огляду на формування в японців моральних та психологічних установок. Розглядаються основні реформи, що зумовили рівноправну освіту для кожного громадянина цієї країни. Аналізуються основні філософські вчення, що передували створенню світогляду японців. Виокремлюються передумови формування в японському суспільстві існуючого ставлення до процесу навчання в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анастасія Валеріївна Гусарова

Аспірантка кафедри педагогіки, факуль-
тету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Посилання

1. Буддийская философия в средневековой Японии / Отв.ред. Ю. Б. Козловский . – Москва : Янус-К, 1998 . – 392 с.

2. Данн Ч. Традиционная Япония. Быт, религия, культура / Пер. с англ. О. Д. Сидоровой. – М.: ЗАО Центр-полиграф, 2006. – 222 с.

3. Конфуций. Беседы и суждения / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lunyu.ru/.

4. Кузнецов Ю. Д., Навлицкая Г. Б., Сырицын И. М. История Японии: Учеб. для студ. Вузов, обучающихся по спец. «История» – М.: Высш. шк., 1988. – 432 с.

5. Лим С. Ч. История образования в Японии. Конец XIX - первая половина XX века. М.: ИВ РАН. 2000. – 367 с.

6. Прасол А. Ф. Японское образование в эпоху Мэйдзи: (1868—1912). – Владивосток: Дальнаука, 2002. – 357 с.
7. Семигіна Т. В. Порівняльна соціальна політика: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. – 276 с.

8. White M. The Japanese educational challenge / Merry White. – The Free Press, N.Y., 1988. – 210 p.
Як цитувати
Гусарова, А. (1). Особливості та передумови формування в японському суспільстві ставлення до процесу навчання як до особливої моральної догми. Наукові записки кафедри педагогіки, (35), 50-56. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/1804