Формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-образного освоєння природи

  • М. О. Портян Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0001-9399-868X
  • О. В. Калугіна Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0003-3551-2076
Ключові слова: екологічна свідомість, формування, діти старшого дошкільного віку, засоби художньо-образного освоєння природи, модель, педагогічний експеримент

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано та розроблено на основі ідей Л. Занкова технологію формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку засобами художньо-образного освоєння природи. У процесі дослідження визначено компоненти екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку: естетичне почуття, образне сприйняття і мислення, екологічні знання і відносини, почуття причетності і єднання з природою як універсальної загальнолюдської цінності. Для визначення ефективності розробленої технології, авторами статті визначено критерії формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-образного освоєння природи (мотиваційний, змістовий та особистісний) та рівні сформованості (високий, середній, низький). Мотиваційний критерій характеризувався таким показником як бажання і зацікавленість художньо-естетичного сприйняття природи і творів мистецтва. Змістовий критерій визначав рівень сформованості екологічних знань і мислення. Особистісний характеризувався таким показником, як критичне мислення, суб’єктне ставлення до світу природи. Для проведення педагогічного експерименту було створено експериментальну групу ЕГ (58 дітей) та контрольну групу КГ (60 дітей). Теоретично обгрунтована    і реалізована технологія формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-образного освоєння природи дозволила забезпечити: бажання і зацікавленість художньо-естетичного сприйняття природи і творів мистецтва дітьми; вдосконалення художньо-образного сприйняття світу природи, формування елементарних екологічних знань та мислення, що є основою суб’єктного ставлення до природи. Порівняльний аналіз даних результатів експериментальної і контрольної груп дозволив нам виявити приріст визначених нами критеріїв формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-образного освоєння природи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2020-03-02
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Портян, М., & Калугіна, О. (2020). Формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-образного освоєння природи. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(46), 37-42. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2020-46-05