Вплив наочних засобів навчання на розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників

  • М. О. Портян Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0001-9399-868X
  • Н. П. Головченко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Ключові слова: зв’язне мовлення, модель, методи, моделювання, дошкільний вік, наочність

Анотація

У статті розглянута проблема розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників через викори-стання наочних засобів навчання. Визначено, що ефективним методом розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників є наочне моделювання. За допомогою цього методу у дітей даної категорії формуються логічність, послідовність викладення власної думки, розвивається словниковий запас, синтаксичний і лексико-граматичний лад мови, звуко-складовий аналіз і синтез, що сприяє грамот-ному мовленнєвому висловлюванню. Висвітлено хід проведення експериментальної методики з розвитку зв’язного мовлення старших дошкільників засобами наочності. Доведено її ефективність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Портян, М., & Головченко, Н. (2019). Вплив наочних засобів навчання на розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 41-46. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-05