Роль викладача у підготовці студентської наукової презентації англійською мовою

  • Н. О. Лєшньова
  • Л. В. Павлова
Ключові слова: наукова презентація, страх сцени, навички публічних виступів, рольова гра, учбовий текст, тезаурус студента

Анотація

Стаття присвячена аналізу процесу підготовки студента до виступу з науковою презентацією іноземною мовоюі ролі викладача у цьому процесі. В статті подаються критерії оцінки якісної презентації. Особлива увага приділяється найбільш оптимальним видам діяльності, які позитивно впливають на формування мовленнєвих компетенцій студента.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арутюнова Н.Д. Дискурс. Лингвистический энцикл. словарь. Москва : Сов. энцикл., 1990. С. 136–137.

Аткинсон Р. Человеческая память и процесе обучения. Москва : Прогресc, 1980. 528 с.

Дроздова І. П. Критерії добору текстів для навчання професійного мовлення студентів нефілологічного профілю у ВНЗ. Харків : Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі, 2010. С. 69–76.

Коломинский Я. Л. Культурно-психологические аспекты межличностного педагогического взаимодействия. Психология образования сегодня: теория и практика : Междунар. науч.-практ. конф. 2003 г. Минск, 2003. С. 12–15.

Лєшьова Н. О. Питання формування лексичних навичок у студентів немовних факультетів університету. Наукові записки кафедри педагогіки. 2017. Вип. 40. С. 93–99.

Томан І. Мистецтво говорити : пер. з чес. 2-е вид. Київ : Політвидав України, 1989. 293 с.

Alley M. TheCraftofScientificPresentations. NewYork: Springer-Verlag, LLC, 2003. 241 p.

Breakey L. K. Fearofpublicspeaking – theroleofthe SLP. Seminarsin speechand language. 2005. Vol. 26. P. 107–117.

Giba J. Preparingand Delivering Scientific Presentations. Berlin : Springer-Verlag BerlinHeidelberg, 2011. 162 p.

McCarthy M. J. Vocabulary. Oxford University Press, 1988. 173 p.

Wallwork A. English for Presentation sat International Conferences. NewYork : SpringerScience+BusinessMedia, LLC, 2010. 179 p.
Опубліковано
2018-05-10
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Лєшньова, Н., & Павлова, Л. (2018). Роль викладача у підготовці студентської наукової презентації англійською мовою. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10675