Професійно-орієнтоване читання в університеті: актуальні питання

  • Н. О. Лєшньова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна http://orcid.org/0000-0002-5363-976X
  • Л. В. Павлова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-5854-4209
  • О. А. Сергеєва Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1118-8403
Ключові слова: читання, аналітичне читання, екстенсивне читання, навчальній текст, науковий текст, заклад вищої освіти, університети, студент, іноземні мови

Анотація

Читання – універсальний і зручний засіб отримання необхідної інформації. Сучасним студентам доводиться читати велику кількість текстів іноземними мовами для отримання необхідної інфор-мації з різних галузей знань. Вільне володіння студентами закладів вищої освіти навичками читан-ня літератури іноземною мовою – актуальна вимога сучасного суспільства. Методологічна система навчання у закладі вищої освіти, яка не надає здобувачу освіти належних навичок читання, не може вважатися ефективною та раціональною. У статті проводиться аналіз читанняяк однієї з основних стратегій викладання іноземної мови. У закладі вищої освіти та визначаються найбільш ефективні типи читання для застосування на не-мовних факультетах у контексті скорочення навчальних годин. Читання є одним з рецептивних типів мовленнєвої діяльності, оскільки вона спирається на сприйняття (отримання) інформації через текст. У статті читання розглядається одночасно і як мета, і як ефективний засіб навчання іноземній мові. Ефективним підходом до вивчення іноземної мови є об’єднання двох видів читання: аналітич-ного (на основі навчальних текстів в аудиторії) і екстенсивного (позааудиторного). Навчальний текст є одним з основних інструментів формування та розвитку навичок читання студентів. Вмінняобробляти різні типи текстів сприяє вдосконаленню професійно-орієнтованого мовлення. Істотна увага приділяється принципам відбору адекватних за змістом і мовним наповненням навчальних текстів.  Беручи до уваги те, що знання іноземних мов студентами значно різниться, процес відборутек-стів повинен базуватися на одному з дидактичних принципів – принципі доступності, який відобра-жається як у змісті текстів, так і в лексичних засобах, які передають цей зміст. Немає сумніву, що в університетах у якості навчальних текстів мають виступати переважнонаукові. Текст, його зміст і стратегії читання, які відповідають індивідуальним здібностям студентів і ар-сеналу знань, як іноземної мови, так і спеціальності, є важливим засобом контролю мотивації сту-дента.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-12-27
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Лєшньова, Н., Павлова, Л., & Сергеєва, О. (2019). Професійно-орієнтоване читання в університеті: актуальні питання. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(45), 6-12. https://doi.org/10.26565/2074-8167-2019-45-01