Перспективи розвитку туризму в межах природоохоронних територій Харківської області

  • Катерина Сегіда Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1122-8460
  • Дар’я Ушкварок Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-8307-3875
Ключові слова: природоохоронні території, туризм, екологічна стежка, Ізюмська Лука, туристичний маршрут

Анотація

Мета статті полягає у висвітленні можливостей і перспектив розвитку туризму в межах природоохоронних тери­торій Харківської області.

Основний матеріал. Розглянуто теоретичні аспекти поняття туристичний потенціал. Висвітлено місце Харківської області серед регіонів України за природоохоронними територіями. Незважаючи на те, що Харківська область має найнижчий показник заповідності серед інших регіонів України, в її межах є об’єкти, які заслуговують уваги.

Регіональний ландшафтний парк «Ізюмська Лука» на сьогодні не відповідає рангу найвищого значення, але стоїть на розгляді до переведення в національний природний парк. Різноманітність флори і фауни, атрактивність ландшафтів, наявність водних ресурсів та шляхів сполучення недалеко від парку - все це сприяє розвитку турис­тичної діяльності в його межах. У той же час соціально-економічні передумови, а саме низький рівень розвитку інфраструктури поруч з парком, відсутність кваліфікованих трудових ресурсів ускладнюють його подальше можливе використання, а в деяких випадках, навіть, унеможливлюють його.

Висновки і подальші дослідження. Регіональний ландшафтний парк «Ізюмська Лука», є сприятливим місцем для організації екостежки в межах його території. Багаті представники флори і фауни - це наукова цінність парку, яка може сприяти подальшому заохоченню туристів в це місце. Маршрут, який ми побудували в межах парку, можна застосовувати для практичного використання, адже він, крім своєї атрактивності, спирається також на зонування парку і включає в себе лише доступні зони для туристів, що важливо для подальшого збереження наукової цінності даної місцевості.

До питань, що стримують розвиток даного типу туризму, можна віднести інфраструктурне обслуговування: низь­кий рівень та якість транспортного сполучення; закладів обслуговування: готелі, хостели, кемпінги, кафе; нехватка кваліфікованих трудових ресурсів; низька платоспроможність населення; не зацікавленість даним видом туризму; відсутність іміджу території, комплексного інформаційного забезпечення.

Перспективним є створення віртуального екологічного туру в межах регіонального ландшафтного парку «Ізюмська Лука». Такий вид туризму допоможе привернути увагу до об’єкта, підвищить зацікавленість населення, допоможе почати працювати над іміджем території та її рекламою. А вже в подальшому це сприятиме впроваджен­ню та затвердженню цього маршруту на місцевості.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Катерина Сегіда, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор географічних наук, доцент

Дар’я Ушкварок, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістрантка

Посилання

Herasymenko, V.H. (2016). Assessment of the tourist and recreational potential of the region: Monograph. - Odessa, 238. Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789//5474/1/Оцінка%20туристично-рекреаційного%20потенціалу%20 регіону.pdf (in Ukrainian).

Gulyaev, V.G., Selivanov, I.A. (2008). Tourism: economics, management, sustainable development: Textbook. Russian International Academy of Tourism. – Moscow: Soviet Sport. Available at: https://www.twirpx.com/file/1900637/ (in Russian).

Drozdov, A.V. (1999). Ecotourism: definitions, principles, signs, forms // Actual problems of tourism-99. Prospects for the development of tourism in the Southern Moscow region: Scientific and practical conf. – Moscow, 42-59. Available at: https://tourlib.net/ statti_tourism/drozdov.htm (in Russian). 52

Ecological passport of the Kharkiv region (2019). Kharkiv, 183. Available at: https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/486/2736/105378?sv (in Ukrainian).

The Law of Ukraine "On the Natural Reserve Fund of Ukraine" (1992). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456- 12#Text (in Ukrainian).

Kozyrev, V.M. (2003). Tourist rent. – Moscow: Finance and Statistics. Available at: https://tourlib.net/statti_tourism/kozyrev2.htm (in Russian).

Nikolaenko, T.V. (2001). Recreational geography. – Moscow: VLADOS, 288. Available at: https://tourlib.net/books_tourism/ nikolaenko.htm (in Russian).

Smal, I.V. (2010). Tourist resources of the world. - Nizhyn: Publishing House of Nizhynsky State University named after Nikolai Gogol, 336. Available at: https://tourlib.net/books_ukr/smal.htm (in Ukrainian).

Ushkvarok, D.A. (2020). Leading tourist destinations of the Kharkiv region // Materials of the V International Scientific and practical Internet Conference "Actual problems of regional research" (Lutsk, December 11, 2020). Lutsk: Lesya Ukrainka Volyn National University, 135-139. Available at: https://geography.lnu. edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Infrastructurne_zabezpechenna_ekskursiynogo_ turyzmu.pdf (in Ukrainian).

Ushkvarok, D.O., Sehida, K.Yu. (2020). Protected areas of the Kharkiv region: Territorial aspect // Region–2020: Strategy of optimal development: Мaterials of the international scientific and practical conference (Kharkiv, October 8-9, 2020).-Kharkiv: V.N. Karazin KhNU, 149-153. Available at: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-ontent/uploads/2017/07/Збірник-конф.Регіон-2020.pdf (in Ukrainian).

Ushkvarok, D.A. (2021). Nature Protection territories as a base for the development of ecological tourism (on the example of the Park "Lake Bagnoles", Spain) // Region–2021: Socio-geographical aspects (Kharkiv, April 15, 2021) – Kharkiv: V.N. Karazin National Universite, P. 134-137 (in Ukrainian)

Ushkvarok, D.A., Kravchenko, K.A. (2018). Features of the development of event tourism in the Kharkiv region // Region–2018: Strategy of optimal development: Materials of the international scientific and practical conference (Kharkiv, November 8-9, 2018), 226-230. Available at: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/07/Збірник_ Регіон-2018-3.pdf (iUkrainian).

Google-maps. Available at: https://www.google.com/maps/place/ (in English).

Niemets, L., Sehida, K., Lohvinova, M., Kraynukov, O., Kliuchko, L. (2018). Rural Tourism in Ukraine: Peculiarities and Trends of Development // Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 15-16 November 2018, P. 290-302 (in English).

Опубліковано
2021-12-31
Як цитувати
Сегіда, К., & Ушкварок, Д. (2021). Перспективи розвитку туризму в межах природоохоронних територій Харківської області. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, (34), 45-52. https://doi.org/10.26565/2075-1893-2021-34-06
Номер
Розділ
Статті

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)