Побудова базисних функцій для задач коливання рідини в резервуарі

Ключові слова: вільна поверхня рідини, сингулярні інтегральні рівняння, частота коливань, ідеальна нестислива рідина, базисні функції

Анотація

При визначенні коливань рідини в резервуарі враховано вплив кривини вільної поверхні заповнювача на частоти коливань. Припущено, що рідина є нестисливою та нев’язкою, а її рух є безвихровим. Розроблено метод розв’язання крайової задачі для визначення коливань рідини в резервуарі та побудовано інтегральне зображення невідомого потенціалу швидкостей. Отримано систему сингулярних інтегральних рівнянь відносно невідомих значень потенціалу та потоку. Для числового розв’язання системи використовувався метод граничних елементів з постійною апроксимацією невідомої щільності на елементах. Встановлено, що відхилення форми вільної поверхні від пласкої та навіть незначний підйом вільної поверхні призводять до помітних змін частот коливань. Форми коливань, отримані у дослідженні, практично збігаються з формами коливань для пласкої вільної поверхні та слугуватимуть базисною системою функцій в дослідженнях власних та вимушених коливань рідини в резервуарах за умови врахування поверхневого натягу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2019-10-28
Як цитувати
Мироненко, М. (2019). Побудова базисних функцій для задач коливання рідини в резервуарі. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», 43, 54-64. https://doi.org/10.26565/2304-6201-2019-43-07
Розділ
Статті