ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

  • O. O. Bilous Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету http://orcid.org/0000-0003-1975-9159
Ключові слова: особа з обмеженими фізичними можливостями, інвалід, туризм, соціальна адаптація, туристична діяльність.

Анотація

у статті розглянуто проблема розвитку туризму для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Встановлено, що основою для проведення структурних реформ у галузі туризму є формування спеціальної законодавчо-правової бази, яка забезпечує захист інтересів держави та суспільства, прав людини та громадянина, а також визначає форми та методи втручання держави у туристичну діяльність. Запропоновано шляхи вдосконалення цього напряму шляхом залучення фінансової підтримки держави, впровадження проектів з поліпшення умов інфраструктури для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. O. Bilous, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Старший викладач кафедри права та сучасних європейських мов
пров. Отакара Яроша, 8, Харків, 61045, Україна

Посилання

Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30 – Ст. 141.

Маринин М. М. Туристские формальности и безопасность в туризме : учеб. пособие / М. М. Маринин. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 144 с.

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 року № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

Волошинський О., Горбацьо І., Мацелюх А., Сварник. Теорія і практика організації активного відпочинку та туризму для неповносправних осіб: навч. посібник / О. Волошинський, І. Горбацьо, А. Мацелюх, М. Сварник. – Львів: ТОВ «Простір М». – 2009. – С. 110-112.

Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї: Закон України від 16.12.2009 року № 1767-VI // Голос України. – 2009. – № 249.

Конвенція про права інвалідів (ООН) // Юрид. вісн. України. – 2007. – № 14. – Ст. 263.

Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 // Офіційний Вісник України. – 2012. – № 59. – Ст. 2369.

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.1991 року № 875-XII (із змін. та доповн.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 21. – Ст. 252.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Bilous, O. O. (2017). ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 177-180. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9747
Номер
Розділ
Дискусії та обговорення