РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ ПРОФСПІЛОК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ В УКРАЇНІ

  • O. O. Bilous Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету http://orcid.org/0000-0003-1975-9159
Ключові слова: профспілки; ратифікація; міжнародні пакти

Анотація

у статті розглянуто основні аспекти проблеми зведення нанівець ролі профспілок, що визначаються проектом Трудового Кодексу України. Автор звертає увагу на існування протиріч між положеннями щодо профспілок чинного законодавства, міжнародних пактів та проекту, аналізує його вплив на умови праці.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. O. Bilous, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Старший викладач кафедри права та сучасних європейських мов
пров. Отакара Яроша, 8, Харків, 61045, Україна

Посилання

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 1999 р. № 45 [Електронний ресурс]. – 1999. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-14.

Білик І. В. Новий Трудовий кодекс України: переваги та недоліки / І. В. Білик. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – № 25. – С. 208–214.

Проект Трудового кодексу України (реєстраційний № 1108, текст законопроекту до другого читання від 10.12.2009 р.) [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

Прокопенко В. I. Трудове право України: Підручник. – Xарків: Фірма «Консум», 1998. – 480 с.

Жернаков В. В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права / В. В. Жернаков. – Право України. – 2000. – № 7. – С. 49–52.

Щербина В. І. Трудове право України: підручник / за ред. В. С. Венедіктова. – К.: Істина, 2008. – 384 с.

Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, Б. С. Стичинський, – 6-те вид., доп. і переробл. – К., А.С.К., 2005. – 976 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

Киселев Я.Л. Основы трудового законодательства в СССР: учеб. пособ. / Я.Л. Киселев. – М.: Высш. шк., 1964 – 264 с.

Страшно далеки они от народа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrrudprom.ua/digest/eu141205.html

Опубліковано
2018-12-04
Цитовано
Як цитувати
Bilous, O. O. (2018). РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ ПРОФСПІЛОК У ТРУДОВОМУ ПРАВІ В УКРАЇНІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 117-120. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11875
Номер
Розділ
Трудове право