ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • Ганна Вікторівна Зубенко Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина http://orcid.org/0000-0002-2709-4348
Ключові слова: уряд, парламент, програма діяльності уряду, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Анотація

Вступ. Статтю присвячено дослідженню особливостей нормативно-правового закріплення програми діяльності уряду в державах-членах Європейського Союзу та Україні. Акцентовано увагу на проблематиці конституційно-правового регулювання взаємодії парламенту та уряду в аспекті розробки та схвалення програми діяльності уряду. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі законодавства розкрити конституційно-правову природу програми діяльності уряду в Україні та державах-членах Європейського Союзу. Для вирішення поставлених мети та завдань використано такі методи наукового дослідження, як логіко-семантичний, системно-структурний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, історико-правовий та ін.

Короткий зміст результатів дослідження. Розглянуто правову природу програми діяльності уряду. Акцентовано увагу на специфіці закріпленні в конституціях окремих держав-членів Європейського Союзу цього документу вищого органу виконавчої влади, обов’язковості його подання до парламенту та схвалення ним. В статті знайшли висвітлення правові позиції щодо класифікації вищезазначених держав на такі, в яких затвердження програми діяльності уряду є однією з умов його формування та подальшого функціонування та ті, де процедура формування уряду не залежить від схвалення або несхвалення програми його діяльності. Проаналізовано закріплення окремих питань щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України в Конституції України. Розкрито основні етапи процедури схвалення Програми діяльності уряду Верховною Радою України.

Висновки. Наголошено на наявності низки невирішених проблем щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховною Радою України, які мають бути вирішені шляхом внесення змін до законодавства. Запропоновано відповідні зміни до Конституції України та законів України щодо необхідності схвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України на етапі його формування.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ганна Вікторівна Зубенко, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, 61022, Майдан Свободи, 4

Посилання

1. Конституція Португалії : від 2.04.1976. URL : https://www.concourt.am/ armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/portugal/portug-r.htm (дата звернення : 16.04.2021).
2. Конституція України: від 28.06.1996. URL : http://zakon.rada.gov.ua/ go/254к/96-вр (дата звернення : 15.04.2021).
3. Берназюк І. М. Програма діяльності Кабінету Міністрів України: поняття, сутність та значення. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 4. С. 26–28.
4. Сорока С. Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління: досвід країн Європейського Союзу та українська практика : монографія. Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2012. 421 с.
5. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27.02.2014 № 794-VII. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/794-18 (дата звернення : 16.04.2021).
6. Конституція Румунії : від 21.11.1991. URL : https://legalns.com/ download/books/cons/romania.pdf (дата звернення : 16.04.2021).
7. Конституція Іспанії : від 07.12.1978. URL : http://www.uznal.org/ constitution.php?text=Spain&language=r (дата звернення : 16.04.2021).
8. Конституція Польської Республіки (з передмовою Володимира Шаповала). К. : Москаленко О.М., 2018. 84 с.
9. Основний закон ФРН : від 23.05.1949. https://www.1000dokumente.de/ ?c=dokument_de&dokument=0014_gru&l=ru&object=translation (дата звернення : 16.04.2021).
10. Регламент Верховної Ради України : затв. Законом України “Про Регламент Верховної Ради України” від 10.02.2010 № 1861-VI. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1861-17 (дата звернення : 18.04.2021).
Опубліковано
2021-08-04
Цитовано
Як цитувати
Зубенко, Г. В. (2021). ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 33-37. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-04