ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСАД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТВАРИН У ЗАКОНОДАВСТВІ, ЩО ДІЯЛО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО ХХ СТОРІЧЧЯ

  • O. A. Ustymenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-5169-0123
Ключові слова: тварина; право власності; історія; відшкодування шкоди; об’єкт права власності

Анотація

у статті проаналізовано основні засади права власності на тварин у законодавстві, що діяло на території українських земель до ХХ сторіччя. Визначено характерні тенденції, властиві регулюванню права власності на тварин в історичному ракурсі. Акцентовано увагу на збагаченні понятійного апарату в досліджуваній сфері та чіткій диференціації тварин на види. Зроблено висновок про удосконалення підстав та порядку набуття права власності на тварин, закріплення порядку відшкодування шкоди, завданої власникові тварини, та шкоди, завданою твариною. Сформульовано умовивід про те, що тварину на законодавчому рівні було віднесено до об’єктів права власності – рухомого майна.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. A. Ustymenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Правда Руська ХІ-ХІІ сторіччя (тексти на основі 7 списків та 5 редакцій). Складено та підготовлено проф. С. В. Юшковим у 1935 році. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1. Уклад.: Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. К.: Правова єдність, 2009. 1168 с. С. 9–12.

Статут Великого Князівства Литовського редакція 1529 року (перша, «стара»). Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1. Уклад.: Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. К.: Правова єдність, 2009. 1168 с. С. 13–56.

Статут Великого Князівства Литовського редакція 1588 року (третя, «післялюблинська»). Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1. Уклад.: Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. К.: Правова єдність, 2009. 1168 с. С. 149–310.

Соборне Уложення 1649 року. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1. Уклад.: Ю. В. Білоусов. І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. К.: Правова єдність. 2009. 1168 с.

Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 року. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1. Уклад.: Ю. В. Білоусов. І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. К.: Правова єдність, 2009. 1168 с. С. 407–758.

Загальне цивільне уложення Австрійської імперії 1811 року (переклад Г. Вербловського у 1884 році). Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1. Уклад.: Ю. В. Білоусов. І. Р. Калаур, С. Д. Гринько та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. К.: Правова єдність. 2009. 1168 с. С. 1025–1150.

Рубаник В. Є. Інститут права власності в Україні: проблеми зародження, становлення й розвитку від найдавніших часів до 1917 року. Історико-правове дослідження. X.: Легас, 2002. 352 с.

Рубаник В.Є., Ковальова А.Л. К зопросу о развитии основных черт права собственности в Соборном уложєнии 1649 года // Проблеми законності. Республіканській міжвідомчий науковий збірник. 1997. № 32. С. 41–51.

Опубліковано
2018-12-03
Цитовано
Як цитувати
Ustymenko, O. A. (2018). ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСАД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТВАРИН У ЗАКОНОДАВСТВІ, ЩО ДІЯЛО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО ХХ СТОРІЧЧЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 45-48. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11819
Номер
Розділ
Історія держави і права