Лінгвокраїнознавчий словник як засіб формування соціокультурної компетенції

  • А. Ященко старший викладач кафедри мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-0048-2348
  • Т. Клочко старший викладач кафедри мовної підготовки 1 Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-2019-5274
Ключові слова: лексика, лінгвокраїнознавчий словник, міжкультурна комунікація, соціокультурна компетенція, українська мова як іноземна

Анотація

У статті розглянуто національно-орієнтовані лінгвокраїнознавчі словники як засіб формування соціокультурної компетенції. З’ясовано, що лінгвокраїнознавчі словники роз’яснюють особливості вживання, додаткове смислове навантаження, конотації слів та словосполучень, а також надають важливу фонову культурну інформацію. Лінгвокраїнознавчий словник є засобом відбиття та осягнення культури суспільства, його національної унікальності. Сучасні лінгвокраїнознавчі словники створюються на ґрунті виданих раніше книжкових версій таких словників та доповнюються мультимедійним контентом, тобто вербальними текстами, репродукціями, фотографіями, аудіозаписами, відеофрагментами, панорамами, караоке, відеолекціями, а також інтерактивними завданнями. Лінгвокраїнознавчі словники допомагають у формуванні соціокультурної компетенції, що, у свою чергу, дає змогу іноземним студентам вільно почуватися в різних соціокультурних ситуаціях; бути різнобічно освіченим, мати широкий світогляд; розуміти закономірності розвитку культури як процесу створення, збереження й трансляції загальнолюдських цінностей; орієнтуватися в традиціях, реаліях, звичаях, духовних цінностях не тільки свого народу, але й інших націй; уміти доцільно й ефективно висловлюватись, спілкуватися в сучасному світі, оперуючи культурними концептами й образами різних народів. Лінгвокраїнознавчий словник є одним із важливих видів навчальних лексикографічних видань, його мета – подати різні тематичні групи національно значущих лексичних одиниць мови, ознайомити іноземців із найвагомішими національними реаліями, допомогти студентам правильно використовувати безеквівалентну та фонову лексику.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Danylyuk, N. (2014). Mozhlyvosti vykorystannya linhvokrayinoznavchykh slovnykiv dlya vyvchennya inozemnykh mov [Possibilities of using linguistic-cultural dictionaries for learning foreign languages]. Aktualni pytannya inozemnoyi filologiyi [Topical issues of foreign philology]. 1, pp. 68–74. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif [Accessed 10 Sep. 2019] [in Ukrainian].

Danylyuk, N. (Ed.). (2004). Ukraina v slovakh: movokrayinoznavchyj slovnyk-dovidnyk [Ukraine in words: linguistic-culturaldictionary in the country historian and linguistics]. Kyiv: VTs “Prosvita” [in Ukrainian].

Danylyuk, N. (Ed.). (2014). Ukraina vid A do Ya: movokrayinoznavchyi mini-slovnyk [Ukraine from A to Z: a linguistic-cultural mini- dictionary]. Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University [in Ukrainian].

Prohorov, J.E. (Ed.). (2009). Rossija: Bolshoj lingvostranovedcheskij slovar [Russia: The great linguistic-culturaldictionary]. Moscow: AST-PRESS-KNIGA [in Russian].

Protsyk, I. (2006). Linhvokrayinoznavchyj slovnyk vlasnykh nazv ukrainskoi movy: Zoshyt 4. Astoronomichni nazvy [Linguistic-culturaldictionary of proper names of Ukrainian: Notebook 4. Astronomical names]. Ser. “Teoriia i praktyka vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi” [Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language]. Lviv, 5 [in Ukrainian].

Protsyk, I. (2007). Osnovni aspekty ukladannia linhvokrainoznavchoho slovnyka vlasnykh nazv ukrayinskoyi movy [Main aspects of compiling a linguistic-culturaldictionary of proper names of the Ukrainian language], pp. 30−32. Available at: http://vlp.com.ua/files/ [Accessed 29 Sep. 2019] [in Ukrainian].

Rostova, E.G. (Ed.). (2014−2018). Multimedijnyj lingvostranovedcheskij slovar “Rossija”. Innovacionnyj setevoj project [Multimedia linguistic-culturaldictionary “Russia”. An innovative network project]. Moscow: Pushkin State Russian Language Institute. URL: https://ls.pushkininstitute.ru/- [Accessed 1 Nov. 2019] [in Russian].

Tomahin, G.D. (2001). SShA: lingvostranovedcheskij slovar [USA: Linguistic-culturaldictionary]. Moscow: Astrel, AST [in Russian].

Tomahin, G.D. (2001). Velikobritanija: lingvostranovedcheskij slovar [Great Britain: Linguistic-culturaldictionary]. M.: Astrel, AST [in Russian].

Vereshchagin, E.M. (1980). Lingvostranovedcheskaja teorija slova [Linguistic-culturalword theory]. Moscow: Russkij jazyk [in Russian].

Опубліковано
2019-12-23