Глобальна демографічна проблема сучасності: стан та перспективи

  • Аrtur Golikov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0001-6511-3610
Ключові слова: народонаселення, демографічна проблема, зростання, тенденції, програми, прогноз, «центр», «периферія»,

Анотація

Розглядаються постулати Томаса Мальтуса про закони народонаселення, а також погляди членів Римського клубу з демографічної проблеми. Підкреслюється, що на початку  існування клубу його вчені  звертали основну увагу на протиріччя між суспільством і природою, але потім, по мірі накопичення знань про стан справ на планеті, прийшли до висновку, про необхідність приділяти пріоритетну увагу соціальним, насамперед демографічним проблемам. Саме вчені клубу 50 років тому порушили на науковому рівні проблему перенаселення Землі. Аналізується сучасна динаміка чисельності населення світу, вказуються безпосередні  чинники її швидкого зростання в країнах, що розвиваються, – ранні шлюби,  вплив релігії, традиції зі створення  багатодітних сімей, заборона абортів тощо. Оцінюються  тенденції, що відбуваються в динаміці чисельності населення світу  під впливом програм ООН з планування сім’ї, які здійснюються країнами «периферії» за фінансової підтримки міжнародних організацій. Розглядаються прогнозні межі зростання народонаселення  світу, що визначені за допомогою математичних моделей, складених різними фахівцями. Обґрунтовуються заходи з  вирішення проблеми майбутнього перенаселення  Землі, що включають підвищення рівня освіти та охорони здоров’я  в  країнах, що розвиваються;  реалізацію положень Концепції нового міжнародного порядку у відносинах між країнами «центру» і «периферії»; перехід до планового світового розвитку на базі  моделі глобальної рівноваги.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аникин А. В. Мальтус и мальтузианство / А. В. Аникин // Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1975. — С. 266-274.

Доклад Генерального секретаря (E/CN.9/2011/5).Нью-Йорк : ООН, 2011.

Иванов С .В. Снижение рождаемости в странах Юга: политика вокруг политики / С. В. Иванов //Экономический журнал ВШЭ. – 2011. – № 4. – С. 565-582

Капица С. Мои воспоминания / С. Капица [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://profilib.com/chtenie/29761/sergey-kapitsa-moi-vospominaniya-43.php

Капица С. П. Демографическая революция и будуще человечества / С. П. Капица // В мире науки. – 2004.– № 4 – С. 82-91.

Food and Agriculture Organization [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fao.org.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
GolikovА. (1). Глобальна демографічна проблема сучасності: стан та перспективи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 8-12. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6573