Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму

  • Олена Євтушенко
Ключові слова: маркетинг, аутсорсинг, реклама, стратегія, туристичний продукт,

Анотація

Стаття присвячена проблемам впровадження та використання принципів маркетингу в діяльності підприємств ринку туристичних послуг. Розглянуто існуючу систему інструментів маркетингу, межі й можливості її використання в туристичному бізнесі та визначено і проаналізовано фактори, що впливають на ринок туристичних послуг в Україні.

  Здійснено аналіз сучасного стану  маркетингової діяльності в туристичній галузі та наведено напрями його подальшого розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности / В. Г. Гуляев. – М. : Нолидж, 2006. – 305 с.

Жукова Н. Л. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг / Н. Л. Жукова. – Донецьк, 2012. – С. 202.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм : учебник для вузов : / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 787 с.

Михайліченко Г. І. Удосконалення технології створення туристичного продукту / Г. І. Михайліченко // Вісник КДТЕУ. – 2013. – №2. – С. 41–50.

Сапрунова В. Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг / В. Б Сапрунова . – М. : Ось–89, 2007. – 160 с.

Цыбух В. Туризм – дело государственное / В. Цыбух // Голос Украины. – 2009. – 18 авг. – С. 5.

Bull A. The Economics of Travel and Tourism / A. Bull. – London : Pitman, 2011.

Burton R. Travel Geography / R. Burton. – Longman, 2012.
Holloway J.C.Ch. Marketing for Tourism / J.C.Ch. Holloway, Ch. Robinson. – Longman, 2013.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Євтушенко, О. (1). Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 166-170. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4544