Особливості бізнес-середовища виробника натурального меду на споживчому українському ринку

  • Старостіна Алла Олексіївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-5898-7966
  • Біловодська Олена Анатоліївна Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-3707-0734
  • Шкіря Анастасія Романівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: макромаркетингове середовище, мікромаркетингове середовище, споживчий ринок, мед

Анотація

На сучасному етапі дослідження бізнес-середовища виробників натурального меду на ринку України потребує особливої уваги, оскільки в умовах перевищення пропозиції над попитом, загострення конкуренції серед вітчизняних виробників суттєво ускладнюють збут продукції. ТОВ «Асканія-Пак» належить до найбільших експортерів меду в Україні. Саме тому предметом дослідження статті є бізнес-середовище виробників меду на українському споживчому ринку. Мета роботи полягає у визначенні особливостей бізнес-середовища українського виробника натурального меду на основі аналізу мікро- та макросередовища діяльності ТОВ «Асканія-Пак» на споживчому ринку. Використано загальнонаукові методи, такі як системний аналіз, синтез, абстрактно-логічний та наукової абстракції – для з’ясування основних факторів макромаркетингового середовища, що впивають на діяльність ТОВ «Асканія-Пак» і виокремлення з усіх можливих чинників найбільш суттєвих; індукція та дедукція – від виокремлення загальних факторів у розрізі аналізу макромаркетингового середовища до формування альтернативних варіантів вирішення управлінської проблеми. Отримано такі результати: визначено особливості бізнес-середовища виробника натурального меду на основі аналізу мікро- та макросередовища діяльності ТОВ «Асканія-Пак» на споживчому ринку. Висновки: виконано підбір факторів для груп макромаркетингового середовища (політико-правових, економічних, демографічних, науково-технічних, природно-кліматичних та культурних); виокремлено маркетингові загрози і можливості для діяльності ТОВ «Асканія-Пак»; розроблено альтернативні варіанти вирішення управлінської проблеми щодо збереження і розширення існуючої частки на ринку українського меду  для посилення конкурентної позиції компанії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Старостіна Алла Олексіївна, Біловодська Олена Анатоліївна, & Шкіря Анастасія Романівна. (2021). Особливості бізнес-середовища виробника натурального меду на споживчому українському ринку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 96-106. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-10