Вплив трудових ресурсів на зелену конкурентоспроможність підприємств

  • Люльов Олексій Валентинович Сумський державний університет https://orcid.org/0000-0002-4865-7306
  • Пімоненко Тетяна Володимирівна Сумський державний університет https://orcid.org/0000-0001-6442-3684
  • Зябіна Євгенія Анатоліївна Сумський державний університет https://orcid.org/0000-0003-0832-7932
  • Евелін Кума Осеі Овусу Сумський державний університет
  • Едвард Овусу Сумський державний університет
Ключові слова: трудові ресурси, стратегічне управління, зелена конкурентоспроможність, цілі сталого розвитку

Анотація

Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання впливу трудових ресурсів на рівень зеленої конкурентоспроможності підприємств. Основною метою проведеного дослідження є визначення ключових аспектів формування екологічно-орієнтованих трудових ресурсів та аналізу впливу світових тенденцій на рівень зеленої конкурентоспроможності підприємств. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми щодо визначення рівня сили впливу трудових ресурсів на зелену конкурентоспроможність підприємств засвідчила, що на сьогодні публікаційна активність та зацікавленість за даною тематикою зростає та відповідно простежується вагома корелююча залежність між ефективним корпоративним управління трудових ресурсів та підвищенням рівня зеленої конкурентоспроможності. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що на сьогодні відсутні загальноприйняті методики для розрахунку рівня зеленої конкурентоспроможності підприємства, при цьому ускладненням для дослідження даної теми є отримання коректної інформації щодо якісних результатів управління трудовими ресурсами, адже за часту – це рішення керівників компаній, які не зацікавлені надавати цілком прозору інформацію. Дослідження питання впливу трудових ресурсів на зелену конкурентоспроможність підприємств в статті здійснено в наступній логічній послідовності: систематизація літературних джерел, дослідження динаміки пошукових запитів за ключовими термінами “green competitiveness” та “labor resources” в пошуковій системі Google, бібліометричний аналіз за ключовими термінами “green competitiveness” та “labor resources”. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи логічного узагальнення, компаративного аналізу та тенденційно- бібліометричного аналізу - для виявлення закономірностей впливу трудових ресурсів на зелену конкурентоспроможність підприємств. Для бібліометричного аналізу використовувався інструментарій VOSViewer версії 1.6.10, для аналізу тенденцій – Google Trends., періодом дослідження обрано роки з 2004 року й до 2020 року. Об'єктом дослідження є вибірка з 873 публікацій і 9480 пошукових запитів за такими ключовими словами, як “green competitiveness” та “labor resources”  на основі наукометричних баз даних Scopus і Web of Science, а також інструментів Google Trends. Дослідження теоретично доводить наявність впливу стратегічного управління трудовими ресурсами на рівень зеленої конкурентоспроможності піжприємства. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для подальшого аналітичного аналізу впливу трудових ресурсів на зелену конкурентоспроможність підприємства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна, Зябіна Євгенія Анатоліївна, Евелін Кума Осеі Овусу, & Едвард Овусу. (2021). Вплив трудових ресурсів на зелену конкурентоспроможність підприємств. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 69-78. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-07