Конкурентоспроможність продукції молочної промисловості України: сучасний стан та перспективи розвитку

  • Іщенко Марія Олександрівна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-4275-9579
  • Гончар Данило Русланович Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-4292-6322
Ключові слова: молочна промисловість, експорт, конкурентоспроможність, виробництво молока, молочна галузь, порівняльні переваги, екологія

Анотація

 

В статті розглянуто сучасний стан, тенденції та проблеми розвитку молочної промисловості України в сучасних умовах. Предметом дослідження в статті є конкурентоспроможність української молочної продукції на глобальних ринках. Мета полягає у виявленні порівняльних переваг молочної промисловості України та визначенні перспектив для її подальшого розвитку. Завдання: дослідити сучасний стан і динаміку виробництва, світових цін, попиту, експорту молочної продукції в Україні та світі, визначити порівняльні переваги України в молочній галузі на основі розрахунку індексу Баласса, розглянути екологічну сторону розвитку галузі. У статті використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз – для визначення конкурентоспроможності молочної промисловості України; історичний метод – для відстеження тенденцій світового та українського ринку молочної продукції; кореляційний аналіз – для визначення взаємозв’язку цін на внутрішньому ринку, статистичний метод – для відображення кількісних показників та ін. Отримані такі результати: на основі проведеного дослідження виявлені тенденції зниження обсягів виробництва та експорту молочної продукції, виявлені порівняльні переваги молочної галузі України на більшості регіональних ринків світу крім європейського та запропоновані шляхи подальшого розвитку галузі відповідно до сучасних викликів в глобалізованому світі. Висновки: українська молочна галузь здатна конкурувати на світових товарних ринках, перспективними напрямами розширення експорту може стати Казахстан, Молдова, Киргизстан, країни Близького Сходу. З огляду на загальне скорочення потужностей молочної галузі в Україні виробникам пропонується сконцентруватися на інтенсифікації виробництва і впровадження новітніх технологій, враховуючи екологічну складову.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Аналітика та структура імпорту/експорту молочної продукції (за інформацією Національної асоціації молочників України «Укрмолпром»). 29 Міжнародна виставка «Обладнання та технології для харчової промисловості». URL: https://inprodmash.ua/analitika-ta-struktura-importu-ekspo/ (дата звернення: 21.11.2020).

Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 21.11.2020).

Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю., Дзюбко М. Ю. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств молочної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №11. C. 12-14. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2018/4.pdf (дата звернення: 21.12.2020).

Експорт молока та молочних продуктів до ЄС: перші кроки. Євроінтеграційний портал : веб-сайт. URL: http://eu-ua.org/eksport-yes/moloka-ta-molochnoi-produktsii (дата звернення: 21.11.2020).

Защита климата: как заставить коров производить меньше метана. DW : веб-сайт. URL: http://surl.li/ohwq (дата звернення: 21.11.2020)

Индекс продовольственных цен ФАО. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций : веб-сайт. URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/ (дата звернення: 21.11.2020).

Мостенська Т. Л. Вплив ціни на конкурентоспроможність продукціїї на ринку молока / Т. Л. Мостенська, М. П. Сичевський. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2013. № 52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2013_52_22. (дата звернення: 21.12.2020).

Скопенко Н. С., Бовкун А. О. Сучасний стан та тенденції розвитку молочної галузі України. Продукты & Ингридиенты. 2011. № 04. URL: http http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/30309/1/dairy%20industry.pdf. (дата звернення: 21.12.2020).

Статистика експорту молочної продукції. УкрМолПром : веб-сайт. URL: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/ (дата звернення: 21.11.2020).

Тарасова Ю. А. Cтан та перспективи розвитку молочної галузі України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. № 1. С. 149-156. - URL: https://doi.org/10.33987/vsed.1(62).2017.149-156 (дата звернення: 21.12.2020).

Хворост Т. В. Розвиток світового та національного ринку молочної продукції. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3519 (дата звернення: 21.12.2020).

Чередніченко О, Пащенко О. Економічні аспекти виробництва та споживання молока й молочних продуктів Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. 2018. Vol. 4. № 1. С. 162-173. URL: https://doi.org/10.22004/ag.econ.270310 (дата звернення: 21.12.2020).

Alexandr Tarasevych. Dairy and products annual report. USDA : website. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Dairy%20and%20Products%20Annual_Kyiv_Ukraine_10-15-2020 (дата звернення: 21.11.2020).

Gateway to dairy production and products. Food and agricultural organisation of the UN : website. URL: http://www.fao.org/dairy-production-products/production/en/ (дата звернення: 21.11.2020).

Frick F., Sauer J. Deregulation and Productivity: Empirical Evidence on Dairy Production. American Journal of Agricultural Economics, vol. 100, is. 1, pp. 354–378. URL: https://doi.org/10.1093/ajae/aax074 (дата звернення: 21.12.2020).

Merchandise: Intra-trade and extra-trade of country groups by product, annual. UNCTADstat : website. https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=24397 (дата звернення: 21.11.2020).

Pronko, L. ., Kolesnik, T. ., & Samborska, O. Ukraine Dairy Market: State and Prospects of Development. European Journal of Sustainable Development. Vo.9. no1. pp. 243-252. URL: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p243(дата звернення: 21.12.2020).

Ukraine: Dairy Sector. Clal : website. https://www.clal.it/en/?section=stat_ucraina (дата звернення: 21.11.2020).

Ukraine: profile. OEC : website. URL: https://oec.world/en/profile/country/ukr?depthSelector1=HS4Depth&yearSelector1=exportGrowthYear24 (дата звернення: 21.11.2020).

Varchenko O., Radko V., Rudych O., Svynous I., Tkachenko, K. Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization. Agricultural Science and Practice. no. 6(1). pp. 41-59. URL: https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.041 (дата звернення: 21.12.2020).

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Іщенко Марія Олександрівна, & Гончар Данило Русланович. (2021). Конкурентоспроможність продукції молочної промисловості України: сучасний стан та перспективи розвитку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 89-98. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-09