Угорсько-румунські відносини та діяльність Венеціанської комісії у вирішенні проблем національних меншин Трансильванії

  • Лиман Сергій Іванович Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4965-0288
  • Ангеліс Єлизавета Олександрівна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-9009-2874
Ключові слова: Румунія, Угорщина, Трансильванія, міжнародні відносини, конфліктогенність, Венеціанська комісія

Анотація

На сучасному етапі особлива увага дослідників приділяється пошуку причин виникнення міждержавних та міжетнічних суперечностей. Законодавчі проекти певних держав можуть істотно вплинути на положення національних меншин та стати об’єктом моніторингу з боку міжнародних організацій. Метою статті є аналіз етапів історії та сучасного стану угорсько-румунських відносин, досвіду політичного та культурного співіснування двох етносів у Трансильванському регіоні, причини, особливостей та головних напрямів діяльності Венеціанської комісії у вирішенні проблем національних меншин у Трансильванії. Методи, які застосовувалися для досягнення мети дослідження : історико-порівняльний аналіз, систематизація та узагальнення, ретроспективный метод. У статті доведено, що румунська Трансильванія має історично обумовлені риси мовної й культурної специфіки та є одним з регіонів Європи, в якому активність угорської національної меншини привертає увагу Венеціанської комісії.  Результати аналізу свідчать, що Венеціанська комісія виконує роль юридичного інструменту врегулювання суперечностей, виникаючих на підставі неправомірного викладу законів, які дискримінують ті чи інші права, національні інтереси певних держав або етнічних груп.  Вирішення угорсько-румунської проблеми після ухвалення Закону Угорщини про угорців, які проживають у сусідніх країнах є показовим прикладом успішної та оперативної діяльності Венеціанської комісії, яка в результаті зможе мінімізувати ризик появи міждержавної та міжетнічної напруги в Європі. Аналіз, викладений у пропонованій статті, дозволить з’ясувати, які наслідки можуть мати, з одного боку, обмеження на різних етапах історії прав національних меншин, зокрема сфери використання їх мов, з іншого – варіанти подальшого динамічного розвитку народів і країн у разі прийняття розумних компромісів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Венгерский национальный гимн. URL: https://mila-hunguide.livejournal.com/49530.html

Гимн Румынии. URL: http://www.neoland.ru/gn_Romania.htm

Затинайко О. І., Павленко В. І., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. Політика безпеки та воєнно-політичні відносини Угорщини. Наука і оборона. Національна і глобальна безпека. 2014. № 1. С. 8-18.

Исламов Т. М., Покивайлова Т. А. Восточная Европа в силовом поле великих держав. Трансильванский вопрос. 1940–1946 годы. М.: Индрик, 2008. 240 с.

Конституция Венгрии : состоянием на 01.01.2012 г. URL: http:// worldconstitutions.ru/archives/298/1 (дата обращения: 01.02.2020).

Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. Москва : Весь Мир, 2002. 656 с. URL: http://www.e-reading-lib.com/chapter.php/1040720/32/laslo-kontler-istoriya-vengrii-tysyacheletie-v-centre-evropy.html

Курбанов Р.А., Шведкова О.В., Белялова А.М. Аналитический обзор работы 98-й пленарной сессии Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. №1. С. 117-123.

Лиман С. І. , Парфіненко А. Ю. 100 років після Тріанону : угорсько-французькі політичні відносини та проблеми європейської безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. С. 44-50.

Мирный договор с Венгрией (Париж, 10 февраля 1947 года) : сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 13. М., 1956. С. 54– 88.

Мушат М. Трансильванский вопрос в румынской истории ХХ века. Бухарест: Аджерпресс, 1995. 302 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Строгальщикова П. Б. Влияние Трианонского мирного договора на формирование политики Венгерской республики по защите соотечественников и диаспоры. Известия Российского Государственного Педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 101. С. 320–326.

CDL (2001) 082-e Act … 2001 on Hungarians Living in Neighbouring Countries: Submitted by the Minister of Foreign Affairs of Hungary. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2001)082-e

CDL-INF (2001) 019-e Report on the preferential treatment of national minorities by their kin-state, Venice, October 19-20, 2001. URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF(2001)019-e

Gascón Barberá М. Romanian Opposition «Giving Transylvania to Hungarians», President Claims. 2020. April 29. URL: https://balkaninsight.com/2020/04/29/romanian-opposition-giving-transylvania-to-hungarians-president-claims/

Dragoş D. Language planning and the issue of the Hungarian minority language in post-communist Romania: From exclusion to reasonable compromises // Studia Politica. 2018. 18(1). Р. 121-142. URL: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/57912/ssoar-sp-rpsr-2018-1-dragoman-Language_planning_and_the_issue.pdf?sequence=1

Nistor I. Istoria Românilor. Bucureşti : Ed. Biblioteca Bucureştilor, 2002. Vol. 1. 661 р.; Vol. 2. 575 p.

Nergelius J. The Role of the Venice Commission in Maintaining the Rule of Law in Hungary and in Romania. Constitutional Crisis in the European Constitutional Area Theory, Law and Politics in Hungary and Romania. Oxford and Portland, 2015. Р. 291-308. URL: https://www.bloomsburyprofessional.com › ..

Romania backs Hungarian citizenship law. URL: https://www.eubusiness.com/news-eu/romania-hungary.6kp/

Sarány O. The values of Transylvanian Hungarians and Romanians are sometimes similar. 2020. Оctober 15. URL: https://transylvanianow.com/the-values-of-transylvanian-hungarians-and-romanians-are-sometimes-similar/

The Commissions activities. URL: https:// www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_activities&lang=EN

Treaty of Trianon. Treaty of Peace Between The Allied and Associated Powers and Hungary And Protocol and Declaration, Signed at Trianon June 4, 1920. URL: http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Trianon (accessed: 25.09.2020).

Trencsényi B., Petrescu D., Petrescu C., Iordachiand C., Kántor Z. Nation-Building and Contested Identities : Romanian & Hungarian Case Studies. Budapest: Regio Books; Laşi: Editura Polirom, 2001. 385 p.

Vogel S. Transylvania: Myth and Reality. Changing Awareness of Transylvanian Identity. Р. 69-87. URL: https://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00010542.pdf

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Лиман Сергій Іванович, & Ангеліс Єлизавета Олександрівна. (2021). Угорсько-румунські відносини та діяльність Венеціанської комісії у вирішенні проблем національних меншин Трансильванії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 18-25. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-02