Україна-Туреччина: політико-економічні аспекти взаємовідносин і перспективи розвитку

  • Evgeniyа Solovikh Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-0840-2835
Ключові слова: політичні аспекти, економічні фактори, експорт, імпорт, українсько-турецькі відносини, Україна, Туреччина, сценарій розвитку

Анотація

У статті розглянуті політичні та економічні аспекти взаємодії між Україною і Туреччиною, окреслені перспективи подальшої співпраці, проаналізовано основні причини, які перешкоджають плідній політичного діалогу. Предметом дослідження є українсько-турецькі відносини. Метою статті є визначення основних зовнішньоекономічних векторів між Україною і Туреччиною; аналіз генезису встановлення відносин між Україною і Туреччиною з моменту проголошення Україною незалежності; визначення першочергових пріоритетів співпраці між двома державами; визначення політичних складових у взаємовідносинах між Україною і Туреччиною; з'ясувати найбільш пріоритетні напрямки економічного партнерства між двома країнами для обґрунтування можливих сценаріїв розвитку їх подальших відносин. Використовуються загальнонаукові методи, такі як: системний аналіз - для визначення особливостей встановлення та розвитку основних зовнішньополітичних векторів відносин між Україною і Туреччиною; факторний аналіз - для виявлення  причинно-наслідкових зв'язків між факторами, що впливають на відношення між Україною і Туреччиною. Отримані наступні результати: на підставі проведеного аналізу виявлено проблемні аспекти в політичній і економічній сферах, зокрема, описані бар'єри у торгівельно-економічній взаємодії і просуванні українського експорту до Туреччини, зокрема, створення зони вільної торгівлі призведе до розширення товарообігу між двома країнами не менше ніж у два рази. Висновки: розкривається роль економічного чинника у відносинах між двома країнами; проводиться порівняння деяких економічних показників; аналізуються основні показники експорту і імпорту; визначені перспективи торгівельно-економічного співробітництва та просування українського експорту до Туреччини; визначені три можливих сценарії подальшого співробітництва до 2020 року, із зазначенням найбільш оптимального і найбільш неприпустимого для України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Воротнюк М. Роль і місце України в зовнішньополітичних концепціях Туреччини концепціях Туреччини[Електронний ресурс] / М. Воротнюк. –Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Volovych_htm/Vorothyuk.htm]

Черніков І. З глибини століть. Про миротворчу тенденцію у взаєминах України і Туреччини у контексті історії / І. Черніков// Політика і час. – 1994. — №7. – С.72-78.

Долгов Є. Не лише Чорне море єднає нас. Посольству України в Туреччині 10 років: минуле, сьогодення, майбутнє / Є Долгов// Політика і час. - 2003. – №1. – С. 3-11.

Крук Н. І. Українсько-Турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини / Н. І. Крук //Актуальні проблеми політики. – 2013. – Випуск 5. – С. 21-34.

АлієвМ.М. Зовнішня політика Туреччини наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vmv.kymu.edu.ua/v/09/06.htm

Офіційний сайт Посольства України в Турецькій Республіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://turkey.mfa.gov.ua/ua/ukraine-tr/diplomacy

Україна з початку року збільшила експорт до Туреччини на 20% [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://glavcom.ua/news/eksport-z-ukrajini-do-turechchini-zris-mayzhe-na-20-za-sim-misyaciv-442984.html.

«The Business Herald»/ Журнал Торгово-промислової палати України («Діловий вісник») [Електронний ресурс]. – № 6 (265). – 2016/ – Режим доступу: http://old.ucci.org.ua/synopsis/dv/pdf/2016/dv1606.pdf

Протокол попереднього обговорення проектів угод про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), Сінгапуром та Туреччиною засоціаціяминаціональнихтоваровиробників. 7 липня 2009 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: Офіційний веб-сайт Міністерства економіки України -http://me.kmu.gov.ua/control/publish/article/mainart_id=137722&cat_id=137721.

Украина – Турция: у дружбы есть резервы // Вечерняя Одесса. - № 24 (9155). - 18 февраля 2010 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vo.od.ua/rubrics/raznoe/13321.php. – Последний доступ 24.04.2010.

Москалець О. Кримськотатарська тема у контексті українсько-турецьких відносин//Україна-Туреччина: безпека та співробітництво в Чорноморськомурегіоні:Матеріалиміжнародноїконференції,Київ, 10-11квітня 2000 р. / Фонд Фрідріха Еберта; За ред. Андрійка В.І., Перепелиці Г.М. – К., 2000. – С. 137.

Трансформація структури зовнішньої торгівлі України у зв’язку з підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС П. О. Черномаз., О. І. Чавалах, Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/13384/2/

Аудит зовнішньої політики: Україна-Туреччина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrreal.info/ru/statti/70341-audit-zovnishnoi-politiki-ukraina-turechchina

Воротнюк М. Туреччина: регіональний гравець з глобальними амбіціями. – Київ: Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, 2010. – 16 c.

Словник іншомовних слів Мельничука. Словопедія [Електроний ресурс]. – Режим доступа : http://slovopedia.org.ua/42/53402/284053.html.

Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаються бедными / Э.С. Райнерт. – М. : Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. – 384 с.

Дубровик-Рохова А. Україна сьогодні – це Перу 1979-го / А. Дубровик-Рохова // Веб-сайт газети «День». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/ukrayina-sogodni-ce-peru-1979-go

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Solovikh, E. (2019). Україна-Туреччина: політико-економічні аспекти взаємовідносин і перспективи розвитку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 80-87. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-08