Державне регулювання продовольчого регіонального ринку

  • К. Рябченко
Ключові слова: регіональний продовольчий ринок, державне регулювання, цілі, методи, механізм

Анотація

Державне регулювання потрібне для закріплення і розвитку позитивних сторін ринкової економіки і згладжування негативних. Це головна мета державного регулювання. Досягнення цієї мети можливе за наявності законодавства з дієвими механізмами його реалізації. За умови грамотного регулювання можлива максимальна реалізація інтересів усіх учасників продовольчого ринку, а не тільки якої-небудь з груп. Державне регулювання більшою мірою потрібне на початковій стадії рішення поставлених завдань і в мінімальному ступені досягши поставлених цілей. У статті розглянуті цілі і завдання державного регулювання продовольчого ринку. За характером дії виділені методи даного регулювання і розкритий їх зміст. Визначені загальні параметри механізму регулювання регіонального продовольчого ринку, виділені основні умови ефективного функціонування подібного механізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Амбросов В. Вплив системних зв’язків на організаційну структуру агроформувань / В. Амбросов // Економіка України. – 2012. – №3. – С. 80-89.

Богер И. Б. Формирование механизма регулирования регионального продовольственного рынка / И. Б. Богер, Т. Н. Богер // Российское предпринимательство. – 2012. – № 7 (205). – С. 145-150.

Гранберг А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг– М. : ГУ-ВШЭ. 2006. – 493 с.

Кушлин В. Государственное регулирование экономики : учебник / В. Кушлин– М.: Экономика, 2014 – 317 с.

Мазур Г. Ф. Стимулирование и его роль в механизме регулирования рыночной экономики / Г. Ф. Мазур // Экономика АПК. – 2016. – № 2 – С. 45

Пашина Л. Л. Способы и механизмы регулирования продовольственного рынка региона / Л. Л. Пашина //Дальневосточный аграрный вестник. – 2013. – № 2 (26). – С. 37- 45.

Рябоконь В. П. Усовершенствование государственного регулирования экономических интересов аграрной сферы / В. П. Рябоконь, Н. Л. Новикова // Экономика АПК. – 2016. – № 3. – С. 14.

Юрченко А. Д. Государственное регулирование аграрной сферы США / А. Д. Юрченко // Экономика АПК. – 2016. – № 1. – С. 92.
Номер
Розділ
Економіка