Просторовий розподіл важких металів по абіотичним компонентам водної екосистеми р. Сіверський Донець

  • О. П. Мірошніченко Український науково-дослідний інститут екологічних проблем
Ключові слова: важкі метали, поверхневі води, донні відклади, річка Сіверський Донець

Анотація

Просторовий розподіл важких металів по абіотичним компонентам водної екосиcтеми річок залежить, перш за все, від ландшафтних (природних) особливостей території на якій формується стік. Визначальним для річок та їх ділянок, що знаходяться під антропогенним впливом стає поверхневий стік з урбанізованих територій, скиди стічних та зворотних вод, надходження із живлячими підземними водами. Досліджено основні фактори, що впливають на формування якісного складу донних відкладів в р. Сіверський Донец і накопичення в них важкіх металів. Визначено, що більший вміст металів у середньому мають донні відклади з значним вмістом мулу та глини, що пояснюється як самим хімічним складом глинистого ґрунту, так і здатністю абсорбувати на собі метали з водної фази.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Опубліковано
2014-03-11
Як цитувати
Мірошніченко, О. П. (2014). Просторовий розподіл важких металів по абіотичним компонентам водної екосистеми р. Сіверський Донець. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, (3-4), 49-54. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/humanenviron/article/view/900
Розділ
Сучасні географічні та екологічні дослідження компонентів довкілля