Імператорський Харківський університет і початки української археографії

  • О. Журба
Ключові слова: археографія, регіональна історіографія, Харківський університет, археографічна журналістика, історико-культурний ландшафт

Анотація

Розкриті основні напрямки ґенези археографії на Слобожанщині наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст. Визначено місце Імператорського Харківського університету в становленні археографічної діяльності в регіоні. Виявлення, використання та публікація історичних джерел розглядаються в археографічному, історіографічному та історико-культурному контексті. Особлива увага приділена археографічному сегменту творчості І. Квітки та першим харківським журналам

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

[Маркович О.] Малороссийская старина (копии с подлинных бумаг) / О. Маркович // УЖ. – 1824. – № 19-20. – С. 48-57; № 21. – С.128-136.

Багалей Д. И. Исторические повести и статьи Григория Федоровича Квитки / Д. И. Багалей // КС. – 1893. – № 8. – С. 215-244.

Берлинский М. Описание найденных недавно в Киеве разных старинных золотых и серебрянных вещей / М. Берлинский // УЖ. – 1824. – Ч. 2. – № 12. – С. 332-338.

Журба О. І. Археографічні студії з історії України в харківській періодиці першої половини ХІХ ст. / О. І. Журба // Історія і культура Подніпров’я . – Д., 1998. – С. 125-135.

Журба О. І. Журнальний період становлення української археографії (харківські журнали 10-х – 20-х рр. ХІХ ст.) / О. І. Журба // АУ. – 2002. – № 1-3. – С. 55-73;

Журба О. І. Журнальний період у становленні української археографії (харківські альманахи 30-х – 40-х рр. ХІХ ст.) / О. І. Журба // АУ. – 2003. – № 4-6. – С. 24-48.

Журба О. І. Становлення української археографії: люди, ідеї, інституції / О. І. Журба. -Д., 2003. -316 с.

Кв[ит]ка И[ль]я. О Малой России // УВ. – 1816. – № 3. – С. 304-314.

Кв[ит]ка И[ль]я. Письмо к издателям // УВ. – 1816. – № 3. – С. 175-178.

Козлов В. П. Российская археография конца ХVIII – первой четверти XIX века. – М., 1999. – 416 с.

Курукин И. «Северный архив»: Журнал истории, статистики и путешествий // Родина. - 1998. -№ 4.– С. 57-59.

Марков М.Е. Введение в Малороссийскую историю или краткое описание южной части Российского государства во времена древние…// УВ. – 1817. – № 9. – С.249-271; № 10. – С. 3-11.

Маслійчук В. Л. Ілля Іванович Квітка -малознаний історик кінця XVIII - початку XIХ століття // УАЩ.– 2006.– Вип. 10/11.– С. 318-342.

Маслійчук В. Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини ХVII – першої третини XVIII ст. – Х., 2003, – С. 6.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Журба, О. (2017). Імператорський Харківський університет і початки української археографії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (52), 38-44. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9899