Польські біженці Першої світової війни на Харківщині: джерелознавчий аспект (1914–1918 рр.)

  • Л. Жванко
Ключові слова: Перша світова війна, поляки, біженці, Російська імперія, польська громада

Анотація

Статтю присвячено аналізу історичних джерел, у яких йдеться про перебування польських біженців на території Харківської губернії та міста Харкова під час Першої  cвітової війни. Визначено ті види документів, які є найбільш інформативними для характеристики зазначеної проблеми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Korzeniowski M. Na wygnańczym szlaku... Działalnosć Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego na Białorusi w latach 1915 – 1918. / M. Korzeniowski. – Lublin: Lubelske Towarzystwo Naukowe, 2001. ‒ 389 s.

Korzeniowski M. Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej / M. Korzeniowski, M. Mąndzik, D. Tarasiuk. – Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 238 s.

Pavlova, Irina: Rezension über: Ljubov M. Žvanko, Biženci peršoji svitovoji vijny. Ukraïnsʹkyĭ vymir (1914-1918 rr.). Monografija, Charkiv: Apostrof, 2012, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas /jgo.e-reviews, JGO 62 (2014), 4, S. 613-615

Plugawko D. Sienkewicz w Szwajcarii / D. Plugawko. ‒ Poznań: Wydawnictwo uniwersytety Adama Mickiewicza, 1986. ‒ 171 s

Rudolf Mark Augustinus: Rezension über: Ljubov M. Žvanko, Biženstvo peršoji svitovoji vijny v Ukrajini. Dokumenty i materialy (1914–1918 rr.), Charkiv: CHNAMG, 2009, iS. 37-38,

Słodkowski W. Statystyczna księnga wygnańców polskich podczas wojny europejskiej w latach 1914-1916 / W. Słodkowski // Moskwa, 1916. ‒ 130 s.

Жванко Л. М. Біженство Першої світової війни в Україні: Документи і матеріали (1914 – 1918 рр.): монографія / Л. М. Жванко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 360 с.

Жванко Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір (1914–1918 рр.): монографія / Л. М. Жванко. – Х.: Віровець А. П. «Апостроф», 2012. – 568 с.

Жванко Л. М. Польська громада Харкова і польські біженці Першої світової війни: родинна турбота / Л. М. Жванко // Видатні поляки Харкова: матеріали Міжнародного наукового симпозіуму, Харків, 7 грудня 2011 р. / Генеральне Консульство Республіки Польща, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. ‒ Х.: Майдан, 2012. (Польський альманах. Вип. V.). – С.75 ‒ 91.

Жванко Л.М. Іноземні біженці Першої світової війни в Україні / Л. М. Жванко // Київська старовина. – 2005. – № 3. – С. 77 – 93.

Жванко Любов. До проблеми задоволення релігійних потреб біженців католиків у Російській імперії (1914 – 1918 рр.) / Любов Жванко // Studia Polonijne. – Lublin:
Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - 2009. – Tom 30. ‒ S. 137 – 147.

Жванко Любов. Перша світова війна і проблеми польських біженців в Україні (1914 - 1918) / Любов Жванко // RES HISTORICA. Tom 30. ‒ Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. ‒ S. 79 – 108.

Лихачова Т. М. Культурно-просвітницька робота серед біженців-поляків з Королівства Польського в роки Першої світової війни / Т. М. Лихачова // Актуальні проблеми вітчизняної і всесвітньої історії. Зб. наук. пр.: Вип. 10. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. – С. 86 – 94.

Лихачова Т. М. Польські біженці в м. Харкові в роки Першої світової війни: діяльність громадських організацій / Т. М. Лихачова // Харків-багатонаціональний: Зб. наук. пр. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 81 – 94.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Жванко, Л. (2017). Польські біженці Першої світової війни на Харківщині: джерелознавчий аспект (1914–1918 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (51), 41-46. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9859