Преса Радянської України та політика партії: проблема відповідності (випадок виконання журналом «Перець» завдань газети «Правда»)

  • К. Єремєєва
Ключові слова: журнал «Перець», газета «Правда», директиви, преса, гумор, цензура

Анотація

Стаття присвячена аналізу відповідності редакторської політики журналу «Перець» владним директивам, вміщеним у редакційній статті «Проти ідеологічних перекручень в літературі» в газеті «Правда» від 2 липня 1951 р. Був розглянутий процес розповсюдження директив від органів влади до
працівників преси. Зроблений висновок щодо поліваріативості інтерпретацій «Перцем» партійних вказівок та висунуто припущення щодо можливих причин цього.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bisenhardt К. M. Agency Theory: An Assessment and Review / К. M. Eisenhardt // The Academy of Management Review. – Vol. 14. – No. 1 (Jan., 1989). – PP. 57-74.

Бажан О. Особливості національно-культурного життя в Українській РСР в останній період «Сталінщини» (1946-1953 pp.) / О. Бажан // Магістеріум. – Випуск 17. – Історичні
студії. – 2004. – С. 44-49;

Басенко К. «Самостійні» / К. Басенко // Перець. – № 21. – 1951. – С. 8.

Бе-Ша. Карикатура / Бе-Ша // Перець. – № 17. – 1951. – С. 8.

Богданов К. Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры / К. Богданов. - М.: Новое литературное обозреие, 2009. – 368 с.

ГА РФ. – Ф. Р-9425. – Оп. 1. – Д. 781. – Л. 32-35 // Опубл.: История советской политической цезуры. Документы и комментарии. – М., 1997. – С. 364-366.

8. Гливенко В. Висвячення у маститі або літературна косметика в спілці радянських письменників України /В. Гливенко // Перець. – № 14. – 1951. – С. 1.

Горяева Т. Политическая цензура в СССР. 1917-1991 гг. / Т. М. Горяева. – 2-е изд., испр. – М., 2009. – 407 с.

Ефимов Б. Десять десятилетий / Б. Ефимов. – М.: Варгиус, 2000. – 141 с.

Журахович С. Рецензія діда Михайла /С. Журахович // Перець. – № 15. – 1946. – С. 4.

Зиновьев А. Коммунизм как реальность / А. Зиновьев. – М., 1994. – 211 с.

Козюренко О. Жовто-блакитні запроданці / О. Козюренко // Перець. – № 16. – 1951. – С. 7.

Лубенський П. Аби справна цифра / П. Лубенский // Перець. – № 16. – 1951. – С. 6-7.

Меньковский В. История и историография: Советский Союз 1930-х гг. в трудах англо-американских историков и политологов / В. Меньковский. – Мн.: БГУ, 2007. – 358 с.

Можаева Г., Мишанкина Н. Информационный потенциал историографического источника в свете теории информации / Г. Можаева, Н. МИшанкина // Гуманитарная
информатика. – Вып. 1. – С. 114-125

Не відступлюся!: До 100-річчя Оксани Яківни Мешко / Харківська правозахисна група; Упоряд. В.В. Овсієнко, О.Ф. Сергієнко. – Харків, 2005. – 344 с.

Олійник С. Гарбуз / С. Олійник // Перець / іл. В. Гливенко. – № 3. – 1949 (видання для Західних областей України). – С. 3.

Олійник С. Курило-Кадильський… / С. Олійник // Перець. – № 16. – 1951. – С. 3.

Против идеологических извращений в литературе // Правда. – 2.07.1951. – С. 2.

Самум С. Барабан підвів / С. Самум // Перець. – № 18. – 1951. – С. 2.

Собрату // Перець. - № 1. – 1941. – С. 4

Тобольцева Н. Политические кампании в печати в условиях усиления идеологического диктата ВКП(б) (1946—1951 гг.) / Н. Тобольцева // Вестник Московского университета. –
Сер. 10. – Журналистика. – 2011. – № 3. – С. 88-106.

Ушакин С. «Смехом по ужасу»: о тонком оружии шутов пролетариата / С. Ушакин // Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и
библиография. – 2013. – № 3. – С. 130-162. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nlobooks.ru/node/3565. Доступ – 22.08.2014.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – оп. 23. – спр.5286. – 135 арк.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – оп. 24. – спр. 3499. – 32 арк.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – оп. 24. – спр. 3707. – 27 арк.

ЦДАГО України. – Ф. 1. – оп. 24. – спр. 785. – 162 арк.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. – Ф. 668. – оп. 1. – спр. 146. – 45 арк.

ЦДАМЛМ України. – Ф. 668. – оп. 1. – спр. 156. – 2 арк.

ЦДАМЛМ України. – Ф. 668. – оп. 1. – спр. 202. – 169 арк.

ЦДАМЛМ України. – Ф. 668. – оп. 1. – спр. 206. – 21 арк.

ЦДАМЛМ України. – Ф. 668. – оп. 1. – спр. 223. – 25 арк.

ЦДАМЛМ України. – Ф. 668. – оп. 1. – спр. 229. – 7 арк.

ЦДАМЛМ України. – Ф. 668. – оп. 1. – спр. 231. – 3 арк.

ЦДАМЛМ України. – Ф. 668. – оп. 1. – спр. 244а. – 2 арк.

ЦДАМЛМ України. – Ф. 668. – оп. 1. – спр. 245. – 2 арк.

Шевченко Л. Культурно-ідеологічні процеси у 40–50-х рр. / Л. Шевченко // Укр. істор.журн. – 1992. – № 7-8. – С. 39-48.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Єремєєва, К. (2017). Преса Радянської України та політика партії: проблема відповідності (випадок виконання журналом «Перець» завдань газети «Правда»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (51), 32-40. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9858