«Радянські українці» чи локальний варіант «радянського народу»: засоби маркування громадян УРСР в офіційному та неофіційному гумористичному дискурсі

  • К. Єремєєва

Анотація

Стаття присвячена  аналізу  засобам  маркування  жителів  УРСР  в  журналі «Перець».  На  основі  цього  аналізу  дається  характеристика  відмінності ідентичності  радянських  громадян,  створеної  за  допомогою  цих маркерів,  від  просто  радянської  ідентичності.  Дається  характеристика ступеню  впливу  створеної  ідентичності  в  офіційному  дискурсі  на
етнічне самоусвідомлення громадян Радянської України

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

К. Єремєєва

Посилання

1. Білкун, М.Націоналістичні імпрези на історичні терези / М. Білкун //
Перець. – № 8.
2. Богданов, К. Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры
[Текст] / К. Богданов. – М., 2009.
3. Галан, Я.Сорокатий Івась / Я. Галан // Перець – № 1‑4. – 1944.
4. Грицай, Е.Украина: национальная идентичность в зеркале Другого/
Е. Грицай, М, Николко. – Вильнюс: ЕГУ, 2009.
5. Єкельчик, С. Імперія пам’яті: Російсько‑українські стосунки в
радянській історичній уяві / С. Єкельчик. – К., 2008.
6. Заплотинська, О. «Формалізм чи новаторство?»: інтелектуальний
нонконформізм в офіційному дискурсі 1960–1970‑х рр. в Україні
[Текст] / О. Заплотинська // Український історичний журнал. – Київ,
2006. – №1.
7. Корнєва, Л. Про деякі типологічні риси українського анекдоту /
Л. Корнєва // Філологічні науки: Зб. наук. праць / Полтавський
державний університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава. – 2009. –
Вип. 1.
8. Котлевець, І. Щастя під… трафарет / І. Котлевець // Перець. – № 9. –
1990.
9. Стороженко, П.І не пускати! / П. Стороженко // Перець. – № 9. –
1990.
10. Кузьмич, О.Лексичні засоби комічного в мові українського журналу
«Перець» (омоніми, антоніми, синоніми) / О. Кузьмич // Ученые записки
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. –
Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 24 (63). –
2011. – №2. – Ч. 2.
11. Моїм читателям, сміхопочитателям // Перець. – № 1. – 1941.
12. Пальцун, В.Облога людожера / В. Пальцун // Перець. – № 4. – 1982.
13. Сочивець, І.Ветерани, струнко! / І. Социвець // Перець. – № 9. – 1990.
14. Фирсов, Б.Разномыслие в СССР. 1940–1960‑е годы: История, теория
и практики / Б. Фирсов – СПб, 2008.
15. Шмелева, Е. «Мы» или «Другие»: имитация украинской речи в
русском анекдоте [Электронный ресурс] / Е. Шмелева, А. Шмелев. –
Режим доступа: http://www.dialog‑21.ru/digests/dialog2008/materials/
html/89.htm/. Доступ – 14.02.2012 г.
16. Draitser, E. Taking penguins to the movies: ethic humor in Russia /
E. Draitser.– Detroit,1999.
17. Graham, S.B. A cultural analysis of the Russo‑soviet anekdot /
S. B Graham. – Pittsburgh, 2003.
18. Hirsh,F.Toward an Empire of Nations: Border‑Making and the Formation
of Soviet National Identities / F. Hirsh // Russian Review. – Apr. 2000. –
Vol. 59. – № 2. – Р. 201‑226.
Як цитувати
Єремєєва, К. (1). «Радянські українці» чи локальний варіант «радянського народу»: засоби маркування громадян УРСР в офіційному та неофіційному гумористичному дискурсі. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 16. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/558