Проблема податкової заборгованості та особливості її розв’язання у Візантії IV-XI ст.

  • К. Бардола
Ключові слова: Візантійська імперія, податкова система, недоїмки

Анотація

У статті розглянуто проблему податкових недоїмок у Візантії IV- IX ст. Автором був зроблений аналіз труднощів, з якими стикався візантійський уряд при спробах знизити обсяг податкової заборгованості. Зроблено висновок, що проблема недоїмок частково вирішується лише до XII ст, з розвитком системи феодальних імунітетів

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Летопись Византийца Феофана / пер. с греч. В. И. Оболенского. – Рязань, 2005. – 607 с.

Кекавмен. Советы и рассказы. – СПб.2003. – 720 с.

John Skylitzes: A Synopsis of Byzantine History, 811–1057 / trans. Wortley J. – Cambridge, 2010. – 490 р.

Эклога: Византийский законодательный свод VIII века / пер. Липшиц Е. Э. – М., 1965. – 220 с.
12

Ручинская О. А. Агонистические празднества в античных городах... 13

Липшиц Е. Э. О социальной сущности судебной реформы в Византии VIII в. /Е. Э. Липшиц // Византийские очерки. – М., 1961. – С. 121-136.

Михаил Пселл. Хронография. Краткая история / пер. Я. Н. Любарский. – М., 1978. – 320 с.

Византийский Земледельческий закон / пер. Е. Э. Липшиц. – Л.: Наука, 1984. – 279 с.

Сюзюмов М.Я. О характере и сущности византийской общины по земледельческому закону / М. Я. Сюзюмов // Византийский временник. –1956. – Т. 10. – С. 27-47.

Códice diplomático Barese – Bari, 1900. – T. 4. – 132 p.

Продолжатель Феофана. Жизнеописания византийских царей / Изд. подг. Я. Н. Любарский. – СПб.: Наука, 1992. – 354 с.

Valentinian III. Novellae // Codex Theodosianus. P.Meyer. – Berlin, 1905. – Vol.2.

Majorian. Novellae / Codex Theodosianus. Vol.II, P.Meyer. – Berlin, 1905. – Vol.2.

Прокопий Кесарийский. Тайная история / пер. А. А. Чекаловой. – СПб, 2001. – 538 с.

Евагрий Схоластик. Цepковная история / nep. И. В. Кривушина. – СПб., 2006. – 670 с.
Опубліковано
2017-12-13
Як цитувати
Бардола, К. (2017). Проблема податкової заборгованості та особливості її розв’язання у Візантії IV-XI ст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія», (51), 8-13. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/history/article/view/9853